Pastorale

Credința în Înviere – liant al unității creștine †  C i p r i a n prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de...

† C i p r i a n prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei   Cinstitului nostru cler, cinului monahal și dreptcredincioșilor creștini din Eparhia noastră, har și pace de la Dumnezeu, iar de la noi, părintească...

P r i n  a s c u l t a r e, s p r e  Î n v i e r e   †  C i p r i a n prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop...

Naşterea lui Hristos – temeiul schimbării noastre lăuntrice †  C i p r i a n prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de...

Î n v i e r e a  -  s e n s u l  e x i s t e n ţ e i  u m a n e †  C i p r...

„Hristos este pacea noastră“                                                              ...

Lumina Învierii - cununa muceniciei şi temeiul mântuirii † C I P R I A N prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, iubitului nostru cler şi popor dreptcredincios: har, pace, bucurie şi ajutor de...

Naşterea Domnului – Darul lui Dumnezeu către oameni † C i p r i a n, prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, iubitului nostru cler şi popor dreptcredincios: har, pace, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu, iar de la...

Catedrala Mântuirii Neamului

construimcatedrala.ro

Hartă Interactivă