Cererile de concesionare a locurilor de veci și de înnoire a concesiunii, de transcriere a actului de concesiune pe numele noului concesionar, de obținere a aprobării în vederea executării unei construcții funerare sau a deshumării unui răposat, declarația pe propria răspundere, în situația în care statutul locului de veci este incert, precum și alte precizări privind atribuirea actelor de concesiune a locurilor de veci pot fi obținute direct de la parohii sau pot fi descărcate prin accesarea următoarelor link-uri:

Cereri tip concesionare loc de veci

Precizări privind atribuirea actelor de concesiune a locurilor de veci