Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, în şedinţa sa de lucru din data de 7 august 2013, a aprobat ca pentru întocmirea dosarului de obţinere a binecuvântării în vederea înscrierii la diferite concursuri precum titularizare, definitivat sau grade didactice în învăţământ, dar şi la înscrierea în cadrul Seminariilor Teologice sau a Facultăţilor de Teologie Ortodoxă (diferite etape de studii: licență, master, doctorat), să se ia în considerare mai multe aspecte şi să se prezinte următoarele documente:

  1. documente necesare pentru obţinerea binecuvântării în vederea înscrierii la Seminarul Teologic «Chesarie Episcopul» din Buzău:

1. cerere scrisă de mână, adresată Chiriarhul locului;

2. recomandare scrisă de mână a preotului paroh de la parohia unde solicitantul are domiciliul în actul de identitate;

Nota 1: recomandarea preotului duhovnic poate fi ataşată, dar nu este imperios necesară;

Nota 2: binecuvântarea chiriarhală pentru înscrierea în învăţământul teologic preuniversitar se dă, în general, pentru Seminarul Teologic «Chesarie Episcopul» din Buzău;

Nota 3: arhiereasca binecuvântare de transfer de la Seminarul Teologic «Chesarie Episcopul» din Buzău la un alt Seminar Teologic Ortodox din ţară, se oferă numai la recomandarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ teologic buzoian;

Nota 4: arhiereasca binecuvântare pentru transferul de la un alt Seminar Teologic Ortodox din altă Eparhie, la Seminarul Teologic din Buzău, se obţine numai după ce, la dosarul de transfer, solicitantul a ataşat la cerere şi copie legalizată după Foaia matricolă din care să reiasă că are media anilor de studii peste 8 (opt) şi 10 (zece) la Purtare;

  1. documente necesare pentru obţinerea binecuvântării în vederea înscrierii la Facultatea de Teologie Ortodoxă:

1. cerere scrisă de mână, adresată Chiriarhul locului;

2. recomandarea Consiliului profesoral al Seminarului Teologic «Chesarie Episcopul» din Buzău, ca urmare a caracterizării întocmită şi semnată de dirigintele clasei şi preotul spiritual al şcolii, pentru fiecare elev solicitant.

Nota 1: binecuvântarea chiriarhală pentru înscrierea în învăţământul teologic universitar se dă, în general, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din Bucureşti;

Nota 2: elevii absolvenţi de colegiu/liceu/grup şcolar sunt îndatoraţi ca, la cerere, să ataşeze recomandarea preotului paroh de pe raza parohiei unde au domiciliul în actul de identitate; copie legalizată după Foaia matricolă din care să reiasă media 10 (zece) la Purtare, precum şi copie legalizată după Diploma sau adeverinţa de Bacalaureat din care să reiasă că media de absolvire a examenului de bacalaureat este de minimum 8 (opt);

Nota 3: solicitanţii care obţin arhiereasca binecuvântare pentru specializarea specificată, au dreptul de a se transfera la o altă Facultate de Teologie Ortodoxă (aceeaşi specializare) sau în cadrul aceleiaşi instituţii universitare (altă specializare), numai după ce au solicitat binecuvântarea chiriarhală în acest sens şi au motivat întemeiat cererea;

Nota 4: pentru licenţiaţii în teologie care doresc să obţină binecuvântarea chiriarhală în vederea înscrierii la examenul de Master sau Doctorat în Teologie, pe lângă cererea scrisă de mână adresată Chiriarhului locului şi copii legalizate după diploma de licenţă şi foaia matricolă;

  1. documente necesare pentru obţinerea binecuvântării în vederea înscrierii la examenul de titularizare în învăţământ:

1. cerere scrisă de mână, adresată Chiriarhul locului;

2. copie legalizată după Diploma de licenţă în Teologie;

3. recomandarea preotului paroh de la parohia unde solicitantul are domiciliul în actul de identitate;

Nota 1: arhiereasca binecuvântare pentru înscrierea la concursul de titularizare în învăţământ se dă exclusiv licenţiaţilor în Teologie care au urmat studiile universitare cu acordul chiriarhului de la Buzău;

Nota 2: preoţii care solicită binecuvântarea arhierească pentru înscrierea la examenul de titularizare în învăţământ trebuie să fie degrevaţi de orice funcţie de conducere (ex. parohiat);

  1. documente necesare pentru obţinerea binecuvântării în vederea înscrierii la examenul de definitivat, gradele didactice I şi II, continuitate, transfer sau restrângere de activitate în învăţământ:

1. cerere scrisă de mână, adresată Chiriarhul locului;

2. copie legalizată după Diploma de licenţă în Teologie;

3. referatul Inspectorului de Religie;

4. recomandarea preotului paroh unde solicitantul are domiciliul în actul de identitate;

5. adeverinţă de la preotul paroh de la parohia unde se află arondată şcoala în cadrul căreia solicitantul şi-a desfăşurat activitatea didactică în ultimul an şcolar, din care să reiasă că a participat cu elevii cărora le predă disciplina Religie, la diferite activităţi duhovniceşti desfăşurate de parohie;

6. memoriu de activitate.