CUPRINS

Capitolul I: Dispoziţii generale (pag. 3)

Capitolul al II-lea: Principiile de organizare şi administrare (pag. 5)

Capitolul al III-lea: Atribuirea locurilor de înmormântare (pag. 8)

Capitolul al IV-lea: Dispoziţii privind ordinea în cimitir (pag. 11)

Capitolul al V-lea: Despre înmormântări şi deshumări (pag. 11)

Capitolul al VI-Iea: Dispoziţii cu privire la construcţii, alte lucrări sau plantaţii (pag. 14)

Capitolul al VII-lea: Încetarea dreptului de folosinţă a locurilor de înmormântare (pag. 17)

Capitolul al VIII-lea: Reglementarea unor situaţii speciale (pag. 20)

Capitolul al IX-lea: Dispoziţii finale (pag. 23)