Membrii Consiliului eparhial și ai Adunării eparhiale din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei s-au întrunit joi, 10 februarie 2022, în Aula brâncovenească a Palatului arhiepiscopal din municipiul Buzău, în ședința anuală de lucru. Lucrările s-au desfășurat sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian și au fost precedate de slujba de Te Deum, oficiată de un sobor de părinți consilieri eparhiali și diaconi, în Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial.

În cadrul ședințelor celor două foruri bisericești au fost susținute, analizate și aprobate rapoartele generale anuale ale sectoarelor Administrației eparhiale și s-au trasat obiectivele pentru anul 2022. Documentele evidențiază principalele activități derulate, în anul precedent, pe plan sacramental-liturgic, pastoral-misionar, cultural-educațional, social-filantropic și administrativ-gospodăresc.

La finalul lucrărilor Consiliului eparhial și ale Adunării eparhiale, toți cei prezenți au vizionat filmul Retrospectiva anului 2021, în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, realizat de Biroul Mass-media din cadrul Sectorului Cultural-educațional.

Cele mai însemnate proiecte culturale, educaționale și catehetice au fost următoarele: sfințirea și inaugurarea Muzeului Bisericesc Eparhial, după ce a trecut printr-un amplu proces de înnoire și înfrumusețare, în cadrul proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare a „Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei”, fostul „Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Simpozionul cultural-comemorativ Episcopul Chesarie al Buzăului (1825-1846) – 175 de ani de la intrarea sa în veșnicie; 4 excursii culturale, organizate la Brașov, Iași, Făgăraș, Sibiu și Valea Prahovei, pentru 181 de copii implicați în proiectele catehetice eparhiale și tineri cu deficiențe de auz; o tabără în Munții Apuseni, pentru 21 de elevi de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău și de la alte licee buzoiene și vrâncene; Proiectul catehetic Învierea lui Hristos – taina unității noastre, la care au participat 2.946 de copii din 205 parohii; Concursul catehetic Maica Domnului, bucuria copiilor, care a reunit 35 de elevi din ciclul școlar gimnazial; Proiectul de catehizare Sfânta Liturghie – centrul vieții creștine, destinat tuturor categoriilor de vârstă; Proiectul catehetic Nașterea Domnului – Darul lui Dumnezeu către oameni, implementat în 242 de parohii și având un număr de 3.236 de beneficiari – copii, adolescenți și tineri.

Cât privește învățământul teologic preuniversitar, 12 elevi de la Seminarul Teologic din Buzău au primit bursa de studiu „Episcopul Chesarie”, în valoare totală de 10.800 de lei, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021, iar un absolvent al Seminarului buzoian, student la Medicină, a beneficiat, în ultimele două luni ale anului trecut, de bursa de studiu „Episcopul Dionisie Romano”, în cuantum de 1.400 de lei.

Suma totală destinată activităților cultural-educaționale și catehetice a fost de aproximativ 245.000 de lei.

În contextul Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, la inițiativa Sectorului Cimitire, monumente și servicii funerare, în toate cele șapte protoierii din Eparhie, au fost identificate cele mai îngrijite cimitire parohiale și mănăstirești și s-au săvârșit slujbe de pomenire la mormintele personalităților care își dorm somnul de veci în cuprinsul lor, precum și la monumentele înălțate în cinstea eroilor neamului.

Proiectele social-filantropice desfășurate în anul 2021 au vizat sprijinirea copiilor defavorizați, a oamenilor vârstnici, bolnavi sau fără adăpost, a persoanelor cu handicap, dintre care menționăm: oferirea gratuită de hrană caldă (masa de prânz), la domiciliu, de luni până vineri, unui număr de 145 de beneficiari, prin Cantina socială „Filantropia” din Buzău, cu sprijinul celor 26 de parohii din municipiu; acordarea de burse sociale unui număr de 12 elevi și studenți, pentru care s-a alocat suma de 36.805 lei; acțiuni de ajutorare a persoanelor afectate de criza socială generată de pandemia de Covid-19, în valoare de 25.523 de lei; reconstruirea și dotarea a 32 de locuințe distruse de incendii sau calamități naturale, pentru care s-au cheltuit 147.350 de lei; susținerea financiară a 14 persoane, pentru diverse intervenții chirurgicale sau tratamente speciale, cu suma totală de 74.000 de lei; tipărirea unei cărți de rugăciuni traduse în limbajul mimico-gestual liturgic românesc, oferită gratuit unui număr de 200 de credincioși surzi buzoieni; campania de colectare de legume și fructe Dar din dar se face Rai, organizată de Asociația Femeilor Ortodoxe, în colaborare cu Sectorul Social-filantropic și misionar, cu cele șapte protoierii și cu 60 de parohii; oferirea de daruri pentru 60 de copii internați în Spitalele Județene de Urgență din Buzău și Focșani, în valoare totală de 10.000 de lei, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae; proiectul Și la tine vine Moș Crăciun!, derulat de Asociația Femeilor Ortodoxe, în parteneriat cu Sectorul Social-filantropic și misionar, prin care 50 de copii proveniți din familii vulnerabile au primit daruri în valoare totală de 25.000 de lei; organizarea a două colecte pentru ajutorarea a 4 parohii ale căror biserici au fost distruse, parțial sau total, de incendii, suma totală colectată de la credincioși fiind de 379.566 de lei, la care s-a adăugat și sprijinul financiar al Centrului Eparhial, în valoare de 250.000 de lei; desfășurarea, la nivelul protoieriilor, a 14 acțiuni de donare de sânge, la care au participat 664 de persoane, cantitatea de sânge recoltată fiind de aproximativ 302 litri.

În concluzie, Centrul Eparhial, protoieriile și parohiile Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei au acordat ajutoare financiare și materiale (alimente, îmbrăcăminte, medicamente, produse igienico-sanitare, materiale de construcții etc.) unui număr de 32.812 beneficiari, valoarea totală a acestora ridicându-se la suma de 3.343.259 de lei.