S-a născut la data de 19 aprilie 1965, în satul Suhuleţ (comuna Tansa), judeţul Iaşi, fiind al patrulea din cei cinci copii ai lui Constantin şi Ecaterina Spiridon; la botez, a primit numele de Cezar.

 • 1979-1981: a urmat cursurile Liceului de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu” din Constanţa;
 • 1982-1987: a studiat la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău, pe care l-a absolvit ca şef de promoţie;
 • 1988-1992: a frecventat cursurile universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, fiind licenţiat în Teologie, ca şef de promoţie; în paralel, a studiat muzica bizantină, la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1991-1992);
 • 13 septembrie 1992: a fost tuns în monahism, primind numele de Ciprian, iar a doua zi, pe 14 septembrie, de praznicul Înălţării Sfintei Cruci, a fost hirotonit ierodiacon, la Mănăstirea Crasna din judeţul Prahova;
 • 1992-1997: a studiat, ca doctorand, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Aristotelice din Thessalonic – Grecia, fiind declarat doctor în Teologie cu lucrarea Arhiereii greci care au păstorit Mitropoliile Ungro-Vlahiei şi Moldovei din secolul al XIV-lea până în secolul al XIX-lea (redactată în limba greacă şi publicată la Thessalonic);
 • 1998-1999: a urmat studii post-doctorale la Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” din Bari – Italia, specialitatea Bizantinologie;
 • 1999-2000: a ocupat funcţia de inspector eparhial în cadrul Sectorului „Biserica şi Societatea” al Administraţiei Patriarhale;
 • 21 mai 2000: a fost hirotonit ieromonah, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, de către vrednicul de pomenire arhiepiscop Hristodoulos al Atenei şi a toată Elada; hirotesia în protosinghel a avut loc în aceeaşi zi, fiind oficiată de către adormitul întru fericire patriarh Teoctist;
 • octombrie 2000-septembrie 2002: din încredinţarea şi cu binecuvântarea patriarhului Teoctist, a preluat responsabilităţile vrednicului de pomenire arhimandrit Sofian Boghiu – stareţul Mănăstirii Antim din Bucureşti, îngrijindu-se de bunul mers al vieţii pastoral-liturgice şi administrativ-gospodăreşti, în cadrul obştii monahale din aşezământul călugăresc respectiv;
 • 2000-2002: a fost Consilier Patriarhal, coordonând activitatea Sectorului „Biserica şi Societatea”;
 • 7 februarie 2002: a fost hirotesit arhimandrit la aceeaşi Mănăstire Antim din inima Capitalei, de patriarhul Teoctist, care i-a acordat şi Crucea Patriarhală;
 • 2 iulie 2002: în ziua aducerii-aminte de mutarea la Domnul a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare al Moldovei, a fost ales, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în demnitatea de Episcop-Vicar Patriarhal, la propunerea aceluiaşi vrednic de pomenire patriarh;
 • 22 septembrie 2002: a fost hirotonit arhiereu, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou din Bucureşti, de către Întâistătătorul de atunci al Ortodoxiei româneşti, Teoctist Patriarhul, împreună cu un sobor de ierarhi români şi greci;
 • 2002-2013: mai bine de un deceniu, a desfăşurat o remarcabilă activitate pastoral-misionară şi liturgică în numeroase parohii din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, îndeosebi, la biserica „Domniţa Bălaşa” din Capitală; a coordonat Sectoarele Relaţii Bisericeşti şi Interreligioase, Comunităţi Externe, Social-Filantropic, Teologic-Educaţional (2002-2010), Patrimoniu Cultural Naţional Bisericesc (2006-2010), iar, din anul 2009, şi Cancelaria Sfântului Sinod, în calitate de Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; de asemenea, a fost coordonatorul asistenţei religioase din unităţile militare, spitale, penitenciare şi alte instituţii bugetare;
 • 28 februarie 2013: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei;
 • 10 martie 2013: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în calitate de Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, înconjurat de un impresionant sobor de ierarhi din ţară şi de peste hotare, preoţi şi diaconi, în prezenţa unor oficialităţi de stat centrale şi locale, a clerului şi credincioşilor buzoieni şi vrânceni, a vieţuitorilor din aşezămintele monahale, după oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală cu hramurile „Înălţarea Domnului” şi „Sfinţii Trei Ierarhi” din Buzău, a prezidat ceremonia de întronizare a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ciprian ca Întâistătător al Eparhiei de la Curbura Carpaţilor.