În Duminica a 2-a din Postul Mare, 20 martie 2022, credincioșii Parohiei vrâncene Biliești, Protoieria Focșani I, au primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi, în biserica din localitate, aflată sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

În predica adresată celor prezenți, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a vorbit despre viața Sfântului Grigorie Palama, căruia îi este dedicată a doua duminică din Postul Sfintelor Paști.

„S-a născut la anul 1296, în Constantinopol, din părinți creștini de viță nobilă. De tânăr, a plecat în Sfântul Munte Athos, unde a viețuit mulți ani, în Mănăstirile Vatoped și Marea Lavră, apoi în Schitul Glossia. Sub povățuirea unor părinți isihaști, a învățat să practice rugăciunea minții sau a inimii, prin rostirea cuvintelor: «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!». În stare de smerenie și ascultare, prin concentrarea minții la rugăciunea rostită neîncetat, în isihie, adică în liniște, monahii din Sfântul Munte, dar nu numai, ajungeau să vadă cu ochii minții lumina dumnezeiască, adică acea lumină care le-a apărut Sfinților Apostoli Petru, Iacob și Ioan pe Muntele Tabor, când Mântuitorul Hristos S-a schimbat la Față, întru slavă”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Totodată, Ierarhul locului a explicat de ce Sfântul Grigorie Palama este numit „luminător al Ortodoxiei”.

„La începutul secolului al XIV-lea, în cetatea Sfântului Constantin, a apărut un călugăr italian, fost catolic convertit la Ortodoxie, un om foarte învățat, bun cunoscător al filosofiei aristotelice, care a început să profeseze învățătura greșită conform căreia Dumnezeu ar putea fi cunoscut doar prin rațiune, nu și prin rugăciunea minții, pe care o practicau monahii din Athos. În acest context, Sfântul Grigorie Palama – care, între timp, devenise preot, apoi, arhiepiscop al Thessalonicului – avea să scrie nouă tratate împotriva celor ce negau sau puneau sub semnul îndoielii experiența duhovnicească de veacuri a monahilor și creștinilor din Răsărit, potrivit căreia Dumnezeu poate fi cunoscut prin rugăciune, iar credinciosul se poate împărtăși de harul Preasfântului Duh, care este o putere sau energie dumnezeiască. Pentru modul în care a explicat învățătura isihastă, el a fost numit și «luminător al Ortodoxiei», întrucât a arătat cel mai clar distincția dintre ființa lui Dumnezeu – care rămâne necunoscută și nu poate fi împărtășită – și energiile necreate ale lui Dumnezeu, adică harurile ce izvorăsc din ființa divină și se împărtășesc oamenilor, prin lucrarea Sfântului Duh”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Silviu-Iulian Roșca, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon.

Pentru activitatea desfășurată în comunitatea din Biliești, preotul paroh Vasile Metu, secretarul Protoieriei Focșani I, a primit rangul onorific de sachelar.