Catedrala arhiepiscopală Înălțarea Domnului din Buzău a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul hramului, fiind organizate o serie de manifestări religioase și artistice.

Locașul de cult a fost plin de credincioși, care au venit încă de miercuri seară, 8 iunie 2016, să participe la slujba Vecerniei cu Litie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei.

În ziua de prăznuire a Înălțării Domnului, joi, 9 iunie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Panteleimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania, și Preasfințitul Părinte Episcop Siluan. Din soborul slujitorilor au făcut parte preoți și diaconi români și greci, consilieri eparhiali, protoierei și profesori de la Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul din municipiu.

La finalul Sfintei Liturghii, s-a săvârșit slujba Parastasului pentru eroii neamului românesc și pentru ctitorii locaşului de cult trecuţi la cele veşnice.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Ortodoxă Mixtă Neagu Ionescu a Catedralei arhiepiscopale și de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Panteleimon, care a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale praznicului Înălțării la ceruri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și importanța lui pentru mântuirea oamenilor.

Astăzi, Biserica noastră sărbătorește ultima întâlnire a Domnului înviat cu Sfinții Săi ucenici și Apostoli, o întâlnire care se sfârșește printr-o «înălțare», adică prin plecarea lui Hristos de pe pământ la cer, ca să-L întâlnească pe Dumnezeu, Părintele Său. Ultima întâlnire, când Hristos le dă ucenicilor argumentele firii Sale divino-umane, le dă dovezile că El este Acela despre care au vorbit proorocii Vechiului Testament, că ceea ce s-a întâmplat în viața Sa pământească a fost în deplină concordanță cu rânduiala și planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea întregului neam omenesc. Este ultima întâlnire, când Hristos Domnul nu le vorbește ucenicilor Săi numai despre trecut, doar despre anii vieții pe care i-a petrecut împreună cu ei, ci le vorbește acestora și despre viitor, despre împlinirea făgăduinței pe care a dat-o Dumnezeu Tatăl, că le va trimite lor pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, Cel care îi va îmbrăca cu «putere de sus», pentru a-i întări spre slujirea la care sunt chemați să o săvârșească în lume. Le vorbește și despre propovăduirea pocăinței în numele Său, care urma să înceapă de la Ierusalim și să ajungă la toate neamurile“, a precizat Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a mulțumit celor doi ierarhi pentru prezența la hramul din acest an al Catedralei arhiepiscopale din Buzău și le-a oferit în dar câte o icoană.

„Am trăit cu toții, cler și popor al lui Dumnezeu, bucuria slujirii în comuniune de credință și iubire în Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat la ceruri, împreună cu doi oaspeți deosebiți, care au acceptat invitația noastră, de a fi prezenți la acest mare eveniment al urbei Buzăului și al Catedralei arhiepiscopale, în mod special. Am avut parte, astăzi, de o slujbă solemnă, așa cum se cuvine unui mare praznic împărătesc din timpul anului bisericesc.

Aveți în fața dumneavoastră pe Înaltpreasfințitul Părinte Panteleimon, care păstorește Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania din Grecia, aflată nu departe de orașul Tesalonic; o mitropolie istorică și apostolică, unde a predicat Sfântul Apostol Pavel, după ce le propovăduise Evanghelia tesalonicenilor. Când a ajuns în Veria, Sfântul Pavel a fost atât de bine primit de locuitorii cetății, încât i-a lăudat pentru evlavia lor, considerându-i «mai buni la suflet decât cei din Tesalonic» (Fapte 17, 11). Înaltpreasfinția Sa organizează în fiecare an, la altarul construit pe locul unde a predicat Sfântul Apostol Pavel, manifestări religioase deosebite, la care participă reprezentanți din toate Bisericile Ortodoxe, precum și un Congres internațional de teologie, numit «Pavlia». Înaltpreasfințitul Părinte Panteleimon a slujit Biserica lui Hristos mai întâi ca protosinghel, adică vicar administrativ al Mitropoliei Tesalonicului, fiind în același timp preot paroh la biserica «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir» din Tesalonic, iar în 1994 a fost ales Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania, unde păstorește de 22 de ani.

Nu demult, am efectuat un pelerinaj în Grecia, în timpul căruia am slujit împreună cu Înaltpreasfinția Sa în biserica «Sfântul Antonie» din Veria, pe data de 22 mai, când i-am adresat invitația de a fi alături de noi și la hramul Catedralei arhiepiscopale din Buzău; a mai vizitat Centrul nostru eparhial, împreună cu vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, în anul 1999.

Preasfințiul Părinte Siluan este Episcopul Ortodox Român al celor peste 5000 de români care trăiesc în Ungaria, având reședința în orașul Giula. Preasfinția Sa îndeplinește o lucrare pastorală și misionară deosebit de frumoasă, cu multe roade duhovnicești, fiind o rază de mângâiere și de încurajare pentru românii care, din binecuvântate pricini, au ajuns să trăiască pe teritoriul acestei țări, așa cum trăiesc și la noi unguri, germani și multe alte etnii. Ceea ce trebuie subliniat astăzi este măreția Ortodoxiei, pe care o trăim toți, cu aceeași iubire și credință în Hristos, indiferent de națiunea din care facem parte“, a spus Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un concert susținut, joi seară, la Catedrala arhiepiscopală Înălțarea Domnului din Buzău, de Corala Ortodoxă Mixtă Neagu Ionescu. La eveniment a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, alături de ceilalți doi ierarhi invitați. Repertoriul a cuprins cântări specifice praznicului Înălțării Domnului, dar și din perioada pascală.

În cursul celor două zile petrecute la Buzău, oaspeții greci și români au vizitat câteva biserici și mănăstiri reprezentative din Eparhie, și anume Catedrala copiilor Sfântul Mucenic Sava din Buzău, biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva din Focșani, precum și Mănăstirea Brazi din orașul vrâncean Panciu.