În anul 2017, proclamat de Patriarhia Română ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și An comemorativ al patriarhului Justinian și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, activitatea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a fost încununată cu multe realizări, în plan cultural-educațional și social-filantropic.

Sectorul Cultură și Patrimoniu Religios a marcat anul omagial-comemorativ 2017 prin diferite manifestări istorice, culturale, artistice și teologice: conferințele Chipuri de mărturisitori ai credinței: Mircea Vulcănescu (Buzău – 25 martie) și Preoți ortodocși în închisorile comuniste (Buzău – 19 mai); un eveniment cultural-artistic dedicat mărturisitorilor din închisorile comuniste, evocați de scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă (Buzău – 13 decembrie, Focșani – 14 decembrie); conferinţele preoţeşti de primăvară şi de toamnă, intitulate: Preoți buzoieni și vrânceni, apărători ai Ortodoxiei în perioada comunistă, respectiv Icoana ortodoxă – revărsare de har și trudă a iconarului; concertul de muzică religioasă organizat cu prilejul hramului Catedralei Arhiepiscopale „Înălțarea Domnului” din Buzău (25 mai); Festivalul Național Ambasadorii culturii buzoiene (Buzău – 21 octombrie); concertul tradițional de colinde al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei (Buzău – 20 decembrie); Recitalul vocal-simfonic Vechi cântece de stea valahe (Buzău – 22 decembrie).

Centrul Eparhial a făcut donaţii de carte tuturor liceelor buzoiene și vrâncene, pentru premierea elevilor la sfârșitul anului școlar, achiziţionându-se, în acest sens, lucrările: Sfântul Ioan Gură de Aur – Atletul lui Hristos, de Virgil Gheorghiu (3.000 de exemplare) și Cartea deschisă a Împărăției. De la Betleemul Nașterii la Ierusalimul Învierii, de Valeriu Anania (5.000 de exemplare).

Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul a continuat seria proiectelor și evenimentelor din anii trecuți cu un nou program eparhial pentru tineret intitulat Vade mecum, juvenis!. Astfel, în 2017, au fost organizate: premierea tuturor celor 51 de laureați, cu diverse sume de bani, cărți și CD-uri, și a celorlalți 200 de elevi și profesori participanți la Olimpiada Națională de Istorie (Buzău, 24-28 aprilie); acordarea de premii, constând în CD-uri și cărți, tuturor participanților la Olimpiada Națională de Științe pentru Juniori, precum și la Olimpiadele Județene de Religie și de Matematică; sponsorizarea lotului de profesori și elevi de la Centrul de Excelență din Focșani, care a participat la Olimpiada Internațională de Robotică Educațională din Costa Rica; susținerea tuturor elevilor buzoieni și vrânceni, laureați la olimpiadele naționale școlare din calendarul Ministerului Educației Naționale; organizarea de pelerinaje și vizite culturale la București pentru 110 câștigători și profesori participanți la concursurile școlare pe temele anului omagial și comemorativ 2017.

La Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, s-au continuat investițiile din partea Arhiepiscopiei, prin construirea unui imobil destinat activităților sportive, cu sală de sport, dușuri și vestiare. De asemenea, au fost oferite burse de studiu pentru 12 elevi merituoși, proveniți din familii nevoiașe, precum și două tabere școlare la mare, o vizită culturală la București și un pelerinaj la Sfântul Munte Athos pentru elevii premianți și voluntari în proiectele educative.

În ceea ce privește activitățile cu tineretul, au fost derulate următoarele evenimente: spectacolele de teatru Urma pașilor Tăi… (Buzău – 26 aprilie), Mărturisitorii (Buzău – 27 mai, Focșani – 6 noiembrie), 20 de ani în Siberia (Buzău – 30 septembrie, Focșani – 7 decembrie), Diaconița Olimpiada (Buzău – 13 noiembrie); proiectele europene de tineret Faith to Divide, Faith to Unite: Interfaith Dialogue in Youth Work (Aghveran – Armenia, 15-26 iunie) și Cigarette? No, thnx! (Tesalonic – Grecia, 15-22 iulie); o tabără la Centrul Social-Pastoral „Sfânta Cruce”, de la Mănăstirea Caraiman, județul Prahova, pentru 30 de tineri (10-16 iulie); coordonarea grupului de 50 de tineri participanți la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși de la Iași (1-4 septembrie); o vizită culturală la București pentru 55 de elevi și însoțitori din Protoieria Pătârlagele; realizarea Agendei Tânărului Ortodox, ediția a III-a, pentru anul 2018, în 1.000 de exemplare.

Sectorul Social-Filantropic și Misionar a desfășurat o serie de proiecte și acțiuni destinate ajutorării persoanelor aflate în nevoi și suferințe, dintre care menționăm: acordarea de hrană caldă, la domiciliu, de luni până vineri, unui număr de 30 de beneficiari din municipiul Buzău, prin Cantina socială „Filantropia” din incinta Centrului Eparhial; continuarea programului de sprijinire a persoanelor defavorizate, prin folosirea bonurilor sociale; inițierea Campaniei Dăruiește sănătate!, prin care 250 de copii din centrele de protecție socială și din parohii au beneficiat de un consult oftalmologic și stomatologic gratuit; oferirea de burse sociale pentru un număr de 13 elevi și studenți; organizarea a cinci pelerinaje sociale pentru 275 de copii din parohii cu posibilități financiare reduse; încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Motivation România, prin care persoanele cu dizabilități locomotorii din cuprinsul Eparhiei vor beneficia de consult de specialitate și echipament adecvat pentru mobilitate; înscrierea a 13 parohii în proiectul Fundației Vodafone România – Scrisori pentru Moș Crăciun, prin care 105 copii nevoiași au primit articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite, jucării și dulciuri.

Aflat în subordinea Sectorului Social-Filantropic și Misionar, Centrul de Pelerinaje „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a organizat, anul trecut, 122 de pelerinaje – 97 interne şi 25 externe – la care au participat 4.109 persoane.

O altă componentă a activităţii social-filantropice a constat în ajutoarele financiare şi materiale (alimente, îmbrăcăminte, medicamente, produse igienico-sanitare, materiale de construcţii) oferite de Centrul Eparhial, protoierii și parohii unui număr de peste 60.000 de beneficiari. Prin urmare, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a derulat, în anul 2017, ample acțiuni și programe cultural-educaționale și social-filantropice, pentru care Centrul Eparhial a cheltuit suma de 735.333 lei, iar cele șapte protoierii, 605 parohii și 27 de așezăminte monahale, suma de 2.373.502 lei, adică un total de 3.108.835 lei.

Pentru toate acestea, dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim tuturor celor implicați în buna desfășurare a activităților menționate mai sus, îndeosebi, bunilor noștri dreptcredincioși creștini, care le-au sprijinit efectiv, cu spirit de jertfelnicie, cu credință și cu dragoste față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și față de semeni.