Referitor la protestul din ziua de duminică, 21 decembrie 2014, care a avut loc în faţa sediului Protoieriei Focşani I, pentru corecta informare a dreptcredincioşilor creştini din judeţul Vrancea, facem următoarele precizări:

1. Protestul organizat de un cunoscut „grup de agitatori“, la care au participat aprox. 30 de persoane (nu 70, cum s-a speculat în presă), contravine rânduielilor bisericeşti şi învăţăturii de credinţă ortodoxă, chiar dacă, în prealabil, a fost obţinută aprobarea legală pentru o asemenea manifestare. Ne aflăm în ajunul marelui praznic al Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când suntem chemaţi cu toţii la pace şi unitate, nu la dezbinare;

2. Numirea, transferarea sau sancţionarea unui preot dintr-o eparhie ţin de competenţa exclusivă a chiriarhului (ierarhului locului), şi nu a credincioşilor; în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, art. 88, lit. n, se precizează: „Chiriarhul numeşte, transferă şi revocă personalul bisericesc clerical şi neclerical în şedinţe ale Permanenţei Consiliului eparhial, cu respectarea normelor bisericeşti în vigoare“.

3. Biserica Ortodoxă Română a arătat întotdeauna transparenţă în ceea ce priveşte cheltuirea banilor colectaţi de la credincioşi, prin intermediul site-urilor şi al publicaţiilor centrale şi eparhiale, precum şi al dărilor de seamă, prezentate de către consilierii de resort în cadrul Adunărilor Eparhiale şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, întrunite la începutul fiecărui an calendaristic. Tocmai de aceea se intenţionează efectuarea unui audit extern la Parohia „Sfântul Apostol Andrei“ din municipiul Focşani, pentru a vedea situaţia financiară reală la această unitate de cult, care nu este autonomă, ci subordonată canonic Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei. Din nefericire, preotul Georgică Vatră, anunţat telefonic despre acest demers al Centrului Eparhial, a reacţionat necorespunzător la îndrumările date de către părintele protoiereu Balica Valeriu, afirmând: „Nu primesc pe nimeni în biserica mea! (sic!)“. Faţă de această atitudine, îi reamintim preotului Vatră de jurământul citit la hirotonie, în care a mărturisit că va fi întru toate supus şi fidel Chiriarhului său şi succesorilor acestuia în scaunul chiriarhal; prin modul de a se comporta faţă de ierarhul său, a dovedit că nu şi-a asumat ceea ce a făgăduit în momentul hirotoniei;

4. Protestatarii au dorit să transmită publicului un mesaj fals, cu privire la aşa-zisa solidaritate a lor cu unii preoţi din municipiul Focşani, cărora li s-au luat contribuţiile de la bugetul de stat, pentru a fi redistribuite preoţilor săraci din mediul rural. Ne este greu să credem că au fost mandataţi de către unii preoţi pentru a protesta în faţa Protoieriei; de aceea se impune ca aceştia din urmă să declare în scris, dacă au sau nu vreo legătură cu protestul de duminică, după exemplul preotului Florentin Răuţă de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, care a dezminţit public vreun amestec în manifestarea respectivă;

5. Suntem convinşi că nu toţi enoriaşii Parohiei „Sfântul Apostol Andrei“ au fost implicaţi în acest protest, pentru că şi-au înţeles cu adevărat calitatea de creştini ortodocşi, doritori de bună rânduială şi păstrători ai valorilor perene ale Bisericii strămoşeşti. Regretăm, însă, că unii dintre ei s-au lăsat manipulaţi de 3-4 persoane, a căror atitudine nu are nici o legătură cu Ortodoxia; este important să ştim că aceasta se conduce după principiul sfânt al ascultării, şi nu după regulile democraţiei;

6. Considerăm că responsabilul moral al organizării protestului de duminică este preotul Georgică Vatră, care n-a izbutit să-i liniştească pe răzvrătiţi, în pofida apelului făcut, la finalul Sfintei Liturghii. Se pare, totuşi, că un rol esenţial în instigarea persoanelor care, în cele din urmă, au recurs la această formă de manifestare, totalmente necreştină, inducând în eroare pe unii dintre credincioşi, l-a avut însăşi soţia preotului paroh; ceea ce este foarte grav şi regretabil;

Exprimându-ne îngrijorarea faţă de aceste tendinţe schismatice, care nu fac altceva decât să producă tulburare şi dezbinare în interiorul Bisericii şi al societăţii, îi îndemnăm pe preoţii şi credincioşii din municipiul Focşani să se roage mai mult şi să se abţină de la astfel de comportamente nedemne de identitatea de creştin, întrucât problemele bisericeşti nu se rezolvă sub presiunea străzii, ci, în mod statutar, pe baza canoanelor şi hotărârilor Sfântului Sinod, doar de către organismele competente.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei