Biserica Parohiei „Sfântul Dumitru” din municipiul Buzău și-a cinstit miercuri, 26 octombrie 2022, ocrotitorul spiritual. Cu ocazia hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Soborul slujitorilor a fost alcătuit din pr. Dan Necula, consilier eparhial la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, pr. Marius-Daniel Ciobotă, protopop al Protoieriei Buzău II, pr. paroh Laurențiu Popescu, pr. coslujitor Romeo Ene, precum și alți preoți și diaconi. Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

În predica adresată credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a evocat viața Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, vorbind despre curajul mărturisirii credinței în vremurile actuale.

„Sfântul Dimitrie ne insuflă tuturor curaj, bărbăție creștinească, pentru a-L mărturisi pe Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum el însuși L-a mărturisit. Drept urmare, în contextul atât de complicat în care trăim, să nu ne înfricoșăm niciodată de greutățile vieții. Atunci când întâlnim vrăjmășii de tot felul, să ne ducem imediat cu mintea la ceea ce au pătimit sfinții pentru Hristos și, mai presus de toate, la ceea ce a pătimit Hristos Domnul pentru fiecare dintre noi. Dacă medităm cu responsabilitate la acest adevăr și dacă ne întărim și mai mult în credința în Hristos, vom depăși necazurile cu care ne confruntăm. Avem nevoie de ajutor de la Dumnezeu, iar acest ajutor se revarsă asupra noastră și prin intermediul sfinților. De aceea trebuie să-i invocăm în rugăciune, pentru că ei sunt mijlocitorii noștri înaintea Părintelui ceresc, ca unii care au fost asemenea nouă, dar care au biruit în războiul cel nevăzut cu vrăjmașul diavol. Prin aceasta ne încredințează că dobândirea sfințeniei este posibilă pentru oricine se dăruiește cu toată ființa lui Dumnezeu și Sfintei Sale Biserici”, a reliefat Chiriarhul locului.

La momentele îndătinate din cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Nicolae Crăciun a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Tigoiu, Protoieria Râmnicu Sărat, județul Buzău, iar tânărul Ioan Panțușu, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon.

La final s-a oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și slujitorii lăcașului de închinare, trecuți la cele veșnice.