În ziua praznicului Înălțării Domnului, joi, 28 mai 2020, Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Buzău și-a sărbătorit hramul. Cu această ocazie, aproximativ 300 de credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în pridvorul lăcașului de cult.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a evidențiat importanța momentului Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la ceruri, care s-a petrecut la 40 de zile după Înviere.

„Deși, prin actul Înălțării, Domnul Hristos S-a întors întru slava lui Dumnezeu-Tatăl, El nu ne-a părăsit, ci este pururea prezent în mijlocul nostru, după cuvântul Său, adresat ucenicilor, când i-a trimis la propovăduirea Evangheliei: «Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului» (Matei 28, 20). Prin actul Întrupării, a coborât pe pământ Dumnezeu, iar prin actul Înălțării, s-a ridicat la ceruri Dumnezeu-Omul, în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, firea Sa omenească, asumată prin nașterea din Sfânta Fecioară Maria, după ce a fost îndumnezeită prin unirea cu firea dumnezeiască în ipostasul Cuvântului lui Dumnezeu, a fost așezată pe Tronul dumnezeirii. Conștientizăm, astfel, că «unul dintre noi», după expresia Sfântului Atanasie cel Mare, respectiv Hristos, Dumnezeu-Omul, șade pe Tronul dumnezeirii și ne cheamă pe toți să fim împreună cu El. De altfel, înainte de Sfintele Sale Pătimiri, când le-a făgăduit ucenicilor trimiterea Sfântului Duh, a spus: «Vă este de folos să Mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi» (Ioan 16, 7)”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a subliniat că această sărbătoare înseamnă pentru noi toți credință și speranță în același timp, „căci și noi ne vom îndrepta încet-încet spre Împărăția cerurilor, vom fi înălțați ca să sălășluim alături de Hristos și de toți sfinții Săi în Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Mântuitorul Hristos, Capul Bisericii, Se află pe Tronul dumnezeirii și, în chip nevăzut, dar real, pretutindeni în viața noastră. Dar unde Se află mai deplin Mântuitorul nostru? În Sfânta Euharistie, săvârșită la fiecare Sfântă Liturghie, în fiecare biserică. Biserica lui Hristos, întemeiată prin Jertfa pe Cruce, are în centrul vieții ei duhovnicești Euharistia, care nu este pâine și vin, precum se vede, ci Sfântul Trup și Scumpul Sânge ale Domnului, care se jertfesc în fiecare duminică și sărbătoare, pe Sfânta Masă”, a menționat Chiriarhul.

În încheiere, Părintele Arhiepiscop Ciprian explicat motivul pomenirii eroilor neamului românesc în această zi de mare praznic.

„Pomenirea eroilor la sărbătoarea Înălțării Domnului arată legătura dintre iubirea jertfelnică a Mântuitorului Hristos față de întreg neamul omenesc, pe care l-a eliberat din robia păcatului, a morții și a iadului, și iubirea jertfelnică față de semeni, de patrie, de credință și de neam, de care au dat dovadă cei mai aleși fii ai poporului român. Încât rugăciunile noastre pentru odihna sufletelor lor în iubirea Preasfintei Treimi sunt deodată act de cinstire, cu recunoștință, a memoriei tuturor eroilor români și de conștientizare a datoriei morale ce ne revine nouă, celor de astăzi, de a prețui și conserva moștenirea teritorială, culturală și spirituală, ce ne-a fost încredințată cu preț de sânge. Totodată, constituie prilej de înălțare duhovnicească și de afirmare atât a identității naționale, cât și a demnității noastre creștine ortodoxe, valori în care înaintașii au crezut cu toată ființa lor, nutrind speranța că jertfa lor nu va fi fost zadarnică. Să ne rugăm, așadar, Mântuitorului Iisus Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat la ceruri să ne dăruiască tuturor înțelepciunea de a cinsti jertfele eroilor români nu numai prin cuvinte, ci, mai ales, prin fapte bune, rămânând uniți în dreapta credință, dar și cu dreaptă viețuire. Veșnica lor pomenire din neam în neam”, a spus Ierarhul locului.

După Sfânta Liturghie, s-a oficiat slujba Parastasului pentru eroii neamului și pentru ctitorii Catedralei „Înălțarea Domnului” din Buzău. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.