Odovania praznicului Învierii Domnului a fost sărbătorită în mod deosebit la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Buzău, cu respectarea îndrumărilor bisericești și a măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

În după-amiaza zilei de marți, 26 mai 2020, slujitorii Catedralei „Înălțarea Domnului” au oficiat slujba Vecerniei unită cu Litia, iar începând cu ora 22:30, Utrenia. După miezul nopții, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în pridvorul lăcașului de cult. Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

La final, Înaltpreasfinția Sa a adresat un cuvânt de învățătură și binecuvântare celor peste 200 de credincioși prezenți la slujbă.

„Ne-am salutat, în această noapte, pentru ultima oară, în anul mântuirii 2020, cu salutul pascal: «Hristos a înviat!», întrucât Sfânta Liturghie pe care am săvârșit-o, cu prilejul Odovaniei praznicului Învierii Domnului, încheie perioada pascală de 40 zile, pe care am parcurs-o trecând prin experiențe inedite, inclusiv în plan bisericesc. Am suferit cu toții din pricina restricțiilor impuse de pandemie, ne-am încurajat unii pe alții cu speranța că vom depăși momentele dificile ale vieții sociale, însă trebuie să recunoaștem că o umbră de mâhnire planează încă asupra chipurilor noastre, ca efect al constrângerilor la care am fost supuși timp de mai bine de două luni. Desigur, alta a fost atmosfera din noaptea Învierii, în anii precedenți, dar anul acesta am experimentat ceva cu care nimeni dintre bunicii și părinții noștri nu s-a mai confruntat. Ne-a ajutat însă Dumnezeu să trecem relativ bine peste necazurile generate de această criză medicală fără precedent, ne-a întărit întru răbdare și iată-ne împreună la această slujbă deosebită, asemănătoare celei din noaptea Sfintelor Paști, împărtășindu-ne de bucuria și lumina Sfintei Învieri a lui Hristos. Am înțeles încă o dată că, în vremuri de restriște, altă nădejde de scăpare nu avem decât pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel ce, prin propria moarte, a biruit moartea și puterile iadului, din iubire infinită față de noi, oamenii păcătoși și neascultători, și ne-a încredințat că menirea noastră este aceea de a sălășlui împreună cu El, în Împărăția cerurilor. Din acest motiv, prin participarea responsabilă la Sfânta Liturghie, ne hrănim duhovnicește cu cuvântul Său, transmis prin glasul Evangheliei, dar, mai ales, ne unim cu Hristos, prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Scumpul Său Sânge, în Sfânta Taină a Euharistiei, care este însăși inima Bisericii Creștine Ortodoxe”, a spus Ierarhul.

În continuare, Chiriarhul locului a reliefat mesajul fiecărui text evanghelic duminical ce s-a citit la Sânta Liturghie, în perioada dintre Sfintele Paști și Înălțare.

„În primele trei duminici ale acestei perioade pascale, ni s-au reamintit textele referitoare la arătările Mântuitorului Hristos de după Înviere, către femeile mironosițe și Sfinții Săi Ucenici, pe care a dorit să-i încredințeze că El a înviat din morți cu adevărat, având același Trup, însă spiritualizat sau pnevmatizat, așa cum vor fi și trupurile noastre la obșteasca înviere. În duminicile a patra, a cincea și a șasea, Hristos Domnul ni S-a descoperit ca Doctorul prin excelență al sufletelor și al trupurilor noastre, când l-a vindecat de paralizie pe slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda; ca Mesia Cel prezis de profeții Vechiului Testament, când Și-a afirmat identitatea Sa dumnezeiască în fața unei femei samarinence, rostind cuvintele: «Eu sunt [Mesia], Cel ce vorbesc cu tine» (Ioan 4, 26) și ca Lumină a lumii (cf. Ioan 9, 5), când i-a redat vederea orbului din naștere la izvorul Siloamului din Ierusalim. În fragmentul evanghelic pe care l-am ascultat în această noapte, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a îndemnat să credem în Lumină, dacă dorim să fim fii ai Luminii (cf. Ioan 12, 36), pentru că El a venit în lume ca tot cel ce crede în El să nu rămână în întunericul necunoștinței de Dumnezeu (cf. Ioan 12, 46). Dar, pentru a ne împărtăși cu adevărat de lumina lui Hristos, se cuvine să reflectăm cu mai multă responsabilitate la condiția noastră de creștini, înfiați de Părintele ceresc prin jertfa Fiului Său, asumată de noi prin Taina Sfântului Botez, săvârșită în numele Preasfintei Treimi, când am devenit fii ai lui Dumnezeu după har. Se impune să rămânem statornici în dreapta credință și să confirmăm prin faptele iubirii jertfelnice identitatea noastră de frați mai mici ai lui Hristos”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Cu acest prilej, au fost oferite 250 de candele cu Sfânta Lumină de la Ierusalim credincioșilor aflați în curtea Catedralei Arhiepiscopale „Înălțarea Domnului” din Buzău.