Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a slujit vineri, 14 septembrie 2018, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, la Catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu preoții și diaconii slujitori ai lăcașului de cult.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți la slujbă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a subliniat că „Sfânta Cruce este altarul de jertfă pe care a fost răstignit Hristos Domnul, nu ca o pedeapsă pentru propriile păcate, pentru vreo fărădelege pe care ar fi săvârșit-o, așa cum erau pedepsiți răufăcătorii la popoarele orientale, inclusiv la evrei, ci cu scopul de a-l împăca pe om cu Dumnezeu, de a-l reașeza în starea cea dintâi pe care o avusese în Grădina Edenului. Acest lucru a fost posibil prin restaurarea firii omenești pervertite de păcat în propria Lui Persoană”.

El Și-a asumat firea umană, luând asupra Sa și „așa-numitele patimi nepăcătoase, adică nevoia de a mânca, de a bea, de a Se odihni și așa mai departe. Toate celelalte patimi proprii firii omenești căzute nu au fost moștenite de Hristos, pentru că El S-a născut fără de păcat”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a explicat de ce creștinii se însemnează cu semnul Sfintei Cruci.

„Încă din primele veacuri, creștinii – cei care și-au asumat cu întreaga ființă credința în Hristos și viețuirea potrivit Sfintei Sale Evanghelii – au simțit nevoia să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci, invocând ajutorul Mântuitorului pentru apărarea lor de atacurile ce vin din partea vrăjmașului de demult al omului, diavolul. Așa se face că sărbătoarea de astăzi, Înălțarea Sfintei Cruci, ne-a adunat pe toți în sfintele biserici, ca să arătăm cinstea ce se cuvine Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar și altarului Său de jertfă, Sfânta Cruce”.

Chiriarhul locului a mai amintit că, „la această mare sărbătoare, Sfânta Cruce, împodobită frumos cu flori, este scoasă din Sfântul Altar, într-o mică procesiune, și așezată în mijlocul bisericii, pentru ca dreptcredincioșii creștini să i se închine, rostind cuvintele: «Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim». Prin aceste cuvinte, creștinii dintotdeauna au înțeles că bucuria Sfintei Învieri a Mântuitorului Iisus Hristos, care este garanția învierii noastre, este însoțită și de meditație la ceea ce a însemnat răstignirea Lui pe cruce”.

Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.