Pentru perioada Postului Mare, Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul de catehizare, a elaborat un nou proiect catehetic, intitulat Învierea lui Hristos văzând…, și propune implementarea acestuia în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, dat fiind faptul că perioada Păresimilor este una propice intensificării slujirii catehetice și pastorale.

Proiectul propune 7 întâlniri, una pentru fiecare săptămână a Postului Paștelui, iar formatul fiecărei întâlniri este structurat în 4 segmente, cu scopul de a ușura demersul educațional-catehetic, cuprinzând:

Un text scripturistic din perioada Triodului ce se lecturează, apoi se explică și se discută pe marginea acestuia, discuție adaptată la media de vârstă a grupului, pentru a fi pe înțelesul tuturor;

Un text patristic sau informațional cu o anumită tematică, pe marginea căruia se poate discuta, în funcție de vârsta grupului țintă;

O pildă moralizatoare din care fiecare copil va spune ce a înțeles;

O activitate practică: realizarea unor icoane în tehnica aleasă de catehet (icoană pe lemn, pe sticlă, pe carton sau coală, fișe cu icoane imprimate, ce necesită pictare sau colorare etc.). Această activitate se va realiza în cadrul mai multor întâlniri și se va finaliza cu o expoziție. De asemenea, se poate opta și pentru alte activități practice, la alegerea catehetului, în funcție de mijloacele de care dispune parohia.

Conceptul în format pdf poate fi consultat aici.

Pr. Ionuț Constantin

Inspector de specialitate

Biroul de catehizare