Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, în perioada 27 februarie – 16 aprilie 2023, la nivelul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, a fost implementat Proiectul catehetic Trepte spre Lumina Învierii lui Hristos, inițiat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, ca strategie locală integrată Programului național Hristos împărtășit copiilor.

Obiectivele catehetice ale acestui proiect au avut în vedere următoarele aspecte: conștientizarea importanței Postului Mare, ca mijloc de desăvârșire în virtute și îmbunătățire sufletească, înțelegerea actului postirii – singura metodă prin care omul redescoperă natura sa spirituală, precum și cunoașterea principalelor învățături biblice, liturgice și patristice despre specificul postului și al punctului său culminant, Învierea Domnului.

Proiectul a fost conceput ținându-se cont de sugestiile și propunerile făcute de preoții coordonatori din cele șapte circumscripții catehetice, la întâlnirea care a avut loc în luna februarie a acestui an, intitulată „Catehizarea tinerilor – cerințe, perspective, mijloace și metode moderne”. Tematica și metodologia au fost puse la dispoziția parohiilor prin intermediul protoieriilor, iar modul de implementare la nivel de parohie și rezultatele acestui proiect au fost centralizate atât pentru diagnoză, cât și pentru îmbunătățirea catehezei parohiale.

Activitățile proiectului au fost destinate copiilor, adolescenților și tinerilor, desfășurându-se pe parcursul a 7 întâlniri, câte una în fiecare săptămână a Postului Sfintelor Paști. Au avut loc dezbateri și alte activități specifice acestei perioade, pornind de la următoarele repere tematice: „Postul mare – călătoria spre Înviere”; „Pocăința – vindecarea omului de boala păcatului”; „Sfânta Cruce – semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi”; „Sfântul Ioan Scărarul – dascăl al pocăinței, al rugăciunii, al postirii și al virtuților”; „Sfânta Maria Egipteanca – pildă a pocăinței și a ridicării omului din păcat prin smerenie și post”; „Praznicul Floriilor – o sărbătoare a bucuriei”; „Să ne închinăm Sfintei Învieri a lui Hristos”. Pentru a ușura demersul educațional-catehetic, s-au pus la dispoziția preoților mai multe afișe catehetice specifice perioadei Postului Mare, dar și câteva îndrumări practice, cu scopul de a dinamiza lucrul cu tinerii în cadrul întrevederilor catehetice.

Formatul fiecărui eveniment a fost împărțit în 2 secțiuni, incluzând o cateheză, pe care fiecare preot trebuia să o alcătuiască în baza unor sugestii tematice transmise de Centrul Eparhial, respectiv o activitate practică, în cadrul unui concurs cu specific pascal, având următoarele propuneri: concurs de fotografie, în cadrul căruia copiii puteau fotografia biserica satului, case bătrânești tradiționale, oamenii satului, vatra satului, troițe, etc.; concurs de încondeiere a ouălor, care prevedea organizarea, la nivelul fiecărei parohii, a unui atelier de încondeiat ouă sau, după caz, evidențierea unei tradiții locale cu specific pascal (gastronomie, coșul pascal, lumânarea etc.); concurs de eseuri, care să ofere copiilor și tinerilor care se exprimă mai bine în scris posibilitatea să redacteze un eseu legat de o personalitate a satului, de obiceiuri și tradiții locale sau despre rolul bunicilor în viața fiecăruia dintre noi; concurs de confecționat semne de carte, care a presupus realizarea unor cusături tradiționale, cu scopul cunoașterii simbolurilor și semnelor populare românești (hora de fete, cocoșul, spicul de grâu, crucea, liniile, brăduțul, rombul, cercul, motivele florale); interviuri cu oamenii satului (bătrânii, preotul, învățătorul, primarul etc.), cărora li s-au adresat întrebări legate de istoria satului, despre biserică, tradiții și obiceiuri locale, de acum și de odinioară, despre obiceiuri legate de înmormântare, nuntă; miniconcert de pricesne pascale, pe care copiii să îl prezinte în fața credincioșilor, luni, în cea de-a doua zi a Sfintelor Paști, cu scopul de a evidenția frumusețea sărbătorii Învierii Domnului.

În ziua praznicului Izvorului Tămăduirii sau în Duminica Sfântului Apostol Toma, tinerii participanții au fost recompensați cu diplome de participare și cu alte premii stabilite, după caz, de Consiliul parohial.

Conform datelor furnizate de parohii Sectorului Învățământ și activități cu tineretul, care au cuprins descrieri ale activităților și materiale foto-video, a rezultat că proiectul a fost implementat în 114 parohii, având un număr de aproximativ 1.800 de beneficiari, după cum urmează: Protoieria Buzău I – 11 parohii (224 de beneficiari); Protoieria Buzău II – 4 parohii (78 de beneficiari); Protoieria Râmnicu Sărat – 26 de parohii (275 de beneficiari); Protoieria Pătârlagele – 19 parohii (299 de beneficiari); Protoieria Focșani I – 15 parohii (295 de beneficiari); Protoieria Focșani II – 21 de parohii (298 de beneficiari); Protoieria Panciu – 26 de parohii (381 de beneficiari).

Din analiza rapoartelor transmise către Sectorul învățământ și activități cu tineretul, s-a constatat că slujirea catehetică a fost tratată cu responsabilitate de către cei implicați, iar tinerii creștini au fost receptivi, mai ales că întâlnirile au avut forma unui concurs cu specific pascal.

Ținând cont de specificul Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice și de faptul că proiectul a avut și o dimensiune filantropică, s-a constat – acolo unde a fost implementat – o participare mai mare și mai activă din partea elevilor din comunitate, sensibili la problemele sociale ale semenilor lor, reușind să aducă bucurie în sufletele celor necăjiți, prin ajutorarea acestora cu diferite daruri. Problema cu care s-a confruntat acest proiect o reprezintă interesul scăzut al tinerilor din mediul urban față de un astfel de act educațional, în ciuda eforturilor făcute de preoții cateheți.

Copiii implicați în acest proiect vor fi recompensați de către Arhiepiscopia Buzăului și Vranei  cu excursii culturale, tabere, participarea la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din acest an, pelerinaje și alte proiecte și mobilități desfășurate de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul. În concluzie, Proiectul catehetic Trepte spre Lumina Învierii lui Hristos s-a dovedit a fi un succes, întrucât i-a provocat pe tineri la dialog, cooperare și lucru în echipă, mulți exprimându-și dorința de a mai lua parte pe viitor la astfel de activități.

Pr. cons. Dan Necula

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul