Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” și Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău și-au sărbătorit duminică, 30 ianuarie 2022, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de zece preoți și patru diaconi, din care au făcut parte profesori ai Seminarului buzoian, slujitorii Catedralei, precum și alți clerici.

Potrivit tradiției, la momentul chinonicului, un elev seminarist din clasa a XII-a, Mihail Banu, a rostit predica despre viața, opera și faptele celor trei corifei ai Ortodoxei.

În cuvântul său, Arhipăstorul locului a arătat că Sfinții Trei Ierarhi sunt modele de trăire creștină.

„Se cuvine ca și noi, în calitate de membri ai Bisericii luptătoare de pe pământ, să ne trăim viața în Hristos, în ascultare și în unitate de credință. Sfântul Vasile cel Mare a rămas în conștiința Bisericii ca prototip al teologului practic, Sfântul Grigorie Teologul, al celui contemplativ, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, al teologului pastoral care, prin cuvântul viu adresat credincioșilor, izbutea să-i sensibilizeze și pe cei mai împietriți la inimă, determinându-i să se apropie de Biserică. Țelul principal al celor trei ierarhi a fost acela de a apăra dreapta credință mântuitoare, pe care au mărturisit-o atât prin cuvânt, cât și prin faptele concrete ale slujirii aproapelui. Cuvintele memorabile ale Sfântului Ioan Gură de Aur, rostite înainte de a părăsi lumea aceasta, «Slavă lui Dumnezeu pentru toate!», dau mărturie despre gândirea smerită a acestui mare părinte al Bisericii, care Îi mulțumea lui Dumnezeu atât pentru bucurii și împliniri, cât și pentru necazurile și încercările vieții. Ar fi minunat lucru dacă și noi le-am conștientiza semnificația și ne-am învrednici să le rostim în împrejurări similare, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Arhiepiscopul Ciprian a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii lui Zaheu (Luca 19, 1-10).

„Să nu trecem cu vederea nici însemnătatea Duminicii de astăzi, a 32-a după Rusalii, când, la Sfânta Liturghie, am ascultat fragmentul evanghelic referitor la întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu vestitul Zaheu, mai-marele vameșilor din cetatea Ierihonului, când cel din urmă, «rănit» de focul iubirii dumnezeiești a Domnului Hristos, și-a schimbat viața într-o clipă; pe de o parte, regretând cu sinceritate nedreptățile săvârșite asupra semenilor săi, pe care a hotărât să le răscumpere potrivit Legii, iar pe de altă parte, exprimându-și disponibilitatea de a-și împărți averea cu cei săraci prin fapta concretă a milosteniei. Datorită transformării sale lăuntrice, vameșul Zaheu ne este prezentat ca un exemplu de pocăință demn de urmat, acum, când ne pregătim pentru intrarea într-o nouă perioadă a anului bisericesc, cea a Triodului, care include și Sfântul și Marele Post al Paștilor. Or, pentru a purcede cât mai pregătiți sufletește într-o nouă călătorie duhovnicească spre Înviere, este bine să reflectăm la mesajul acestei Evanghelii și să ne întărim în convingerea că, pentru orice om conștient și responsabil de rostul viețuirii sale pământești, este posibilă ridicarea din prăpastia în care l-au aruncat păcatele și slăbiciunile sale, însă cu o condiție: să dorească acest lucru și să aibă îndrăznirea de a chema în rugăciune ajutorul lui Dumnezeu, iar Părintele ceresc, cu certitudine, va ieși întru întâmpinarea lui, îl va milui și-l va reabilita în demnitatea de fiu duhovnicesc al Său”, a explicat Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul Alin Laurențiu Răuță – inspector de specialitate la Sectorul Monumente și construcții bisericești, pe seama Catedralei Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial de la Buzău.

După Sfânta Liturghie, s-a oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii Catedralei Arhiepiscopale, pentru profesorii și elevii Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul”, mutați la Domnul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei „Înălțarea Domnului”.

Ziua s-a încheiat cu tradiționala serbare de hram, în cadrul căreia cele două formații ale instituției de învățământ teologic buzoiene, Corul Vlaho-Bizantin, condus de elevul Costel Bughiurlan, sub îndrumarea pr. prof. Constantin-Iustin Stoica, și Corala Bărbătească Ortodoxă „Credo in Deo”, dirijată de pr. prof. Gianin-Cristian Oprea, au interpretat cântări bisericești în cinstea Sfinților Trei Ierarhi, iar elevii seminariști au recitat poezii religioase.