Praznicul Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost sărbătorit vineri, 25 decembrie 2020, la Catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, de un mare număr de credincioși, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. Aceștia au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de patru preoți și patru diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. Gianin-Cristian Oprea.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a dat citire cuvântului său pastoral, intitulat Pruncul dumnezeiesc – mângâierea creștinilor, îndemnându-i pe credincioși să sărbătorească praznicul Nașterii Domnului cu bucurie și speranță, în ciuda pandemiei actuale.

„Anul acesta este cu totul diferit de cei precedenți, comparabil, poate, doar cu anii de război, dar și atunci, creștinii găseau în adâncul sufletului lor resursele necesare pentru a se bucura de sărbătoarea Crăciunului. Acum, din pricina atacurilor necontenite ale acestui inamic invizibil și «neobosit», care a umilit întreaga lume, în frunte cu «preaputernicii ei conducători», se cuvine să fim totdeauna vigilenți, inclusiv în zilele de sărbătoare, dar, totodată, să avem grijă să nu ne întristăm ca cei ce nu au nădejde (cf. I Tesaloniceni 4, 13), ci să fim încrezători și bucuroși de faptul că Fiul lui Dumnezeu vine la noi și în vreme de pandemie, dorind să-Și facă sălaș în sufletele noastre și să-Și reînnoiască chipul imprimat în ființa noastră (cf. Galateni 4, 19), prin Taina Sfântului Botez. Chiar dacă sărbătoarea Nașterii Domnului n-a putut fi vestită prin colindele copiilor, cu același entuziasm ca în anii precedenți, stă în puterea și voința noastră, ca fii ai lui Dumnezeu după har, pecetluiți cu numele lui Hristos, să ne primenim sufletele și casele, să priveghem în rugăciuni și cântări duhovnicești în sfânta noapte de Crăciun, să participăm cu bucurie sfântă la Ospățul euharistic din sfintele biserici, împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, în ziua de prăznuire a Nașterii Sale, apoi să ne strângem toți membrii familiei în jurul mesei de Crăciun, cântând noi înșine colinde și cântări bisericești, prin care Îi mulțumim lui Dumnezeu-Tatăl, «Părintele luminilor», de la Care ne vin «toată darea cea bună și tot darul desăvârșit» (Iacov 1, 17), pentru Darul neprețuit făcut întregii omeniri, în Persoana Pruncului Iisus, speranța și mângâierea noastră în vremuri de restriște, a spus Arhiepiscopul Ciprian.

Chiriarhul locului a mai explicat că sărbătoarea Crăciunului ne oferă prilejul de a medita la binele pe care ni l-a făcut Dumnezeu, dăruindu-L lumii pe Fiul Său.

„Fiind, prin excelență, sărbătoarea familiei creștine, praznicul Nașterii Domnului, așteptat cu nerăbdare de toată suflarea creștinească, ostenită și împovărată de efectele dramatice ale pandemiei, este popasul duhovnicesc cel mai potrivit pentru a medita la binele pe care L-a făcut Părintele ceresc «fiilor neascultării» lui Adam (cf. Coloseni 3, 6) și de a-I mulțumi că, astăzi, «ni S-a născut Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David» (Luca 2, 11). Iar pentru acest bine imens făcut umanității, se cuvine să-i mulțumim, de asemenea, Maicii Domnului, cea mai curată ființă odrăslită de neamul omenesc, căreia Dumnezeu-Tatăl îi transmisese, prin solie cerească, vestea cea bună a nașterii lui Mesia, cerându-i acceptul de a coopera la împlinirea planului dumnezeiesc de izbăvire a oamenilor din robia păcatului, a stricăciunii și a morții, iar Sfânta Fecioară a avut înțelepciunea să rostească mântuitoarele cuvinte: «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!» (Luca 1, 38)”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Cu această ocazie, toții copiii prezenți în Catedrala „Înălțarea Domnului” au primit pachete cu dulciuri din partea Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.