În a doua zi de Crăciun, sâmbătă, 26 decembrie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului”, situată în incinta Centrului Eparhial din Buzău. Din soborul care a slujit împreună cu Înaltpreasfinția Sa au făcut parte cinci preoți și doi diaconi.

În cuvântul de învățătură, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a vorbit despre semnificația sărbătorii Soborului Maicii Domnului.

„Ne aflăm în a doua zi de Crăciun, după ce ieri ne-am bucurat duhovnicește, în sfintele biserici, și am meditat cu toții la binele pe care l-a făcut Dumnezeu întregii omeniri, acela de a-L trimite în lume pe Însuși Fiul Său Cel Unul-Născut, Care S-a întrupat, a luat fire omenească, asemenea nouă. Astăzi, Sfinții Părinți au rânduit să ne gândim și la persoana prin care s-a săvârșit această minune, care a acceptat voia lui Dumnezeu de a împlini planul de mântuire, de izbăvire a neamului omenesc din robia păcatului, a morții și a iadului, Sfânta Fecioară Maria. Sărbătoarea din această zi este trecută în calendar cu denumirea de «Soborul Maicii Domnului». Ce înseamnă sobor? Sobor înseamnă adunare, și aici ne ducem cu mintea, în primul rând, la adunarea cetelor îngerești, care o laudă pe Maica Domnului pentru că s-a învrednicit să fie scaun al Dumnezeirii, să-L primească în pântecele ei feciorelnic pe Dumnezeu Cel atotputernic și neîncăput.

Așadar, mai întâi, toate cetele îngerești sunt adunate ca să o preamărească pe cea care este «mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii», împărăteasa cerurilor. Dar ne gândim și la soborul sau adunarea dreptcredincioșilor creștini care, într-o zi ca aceasta, vin în sfintele lăcașuri pentru a o cinsti pe Fecioara Maria, cel mai prețios dar pe care l-a putut oferi neamul omenesc lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, Cel în Treime închinat, a făcut omenirii un Dar neprețuit, în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, iată că și neamul omenesc a putut să ofere un dar, pe Sfânta Fecioară Maria, care a primit în pântecele ei focul Dumnezeirii”, a explicat Ierarhul.

Cântările liturgice au fost interpretate de psalții Catedralei Voievodale și de membrii Corului Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.