CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A MUZEULUI BISERICESC AL EPARHIEI BUZĂULUI ȘI VRANCEI, FOSTUL „SEMINAR VECHI” DIN CADRUL ANSAMBLULUI EPISCOPIEI BUZĂULUI

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractului de finanțare nr. 424/31.08.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului «Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei, fostul „Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului», cod SMIS: 117959, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Proiectul a avut o valoare totală de 21.080.439,33 lei, din care finanțarea nerambursabilă a fost de 20.225.352,82 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Muzeul Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei, fostul „Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului.

Pentru atingerea obiectivului general au fost stabilite următoarele obiective specifice ale proiectului: restaurarea și consolidarea obiectivului de patrimoniu – „Seminarul Vechi” și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a acestuia.

În anul 2017 a fost obținută finanțarea pentru implementarea proiectului «Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei, fostul „Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului».

Clădirea istorică „Seminarul vechi” (BZ-II-m-A-02324.04), ctitoria vrednicului de pomenire Episcop Chesarie, ridicată între anii 1837-1838, a funcționat, până în anul 1995, ca seminar și internat pentru elevi, viitori preoți. Începând cu data de 4 iulie 2007, clădirea „Seminarul vechi”, parte din Ansamblul Episcopiei Buzăului (BZ-II-a-A-02324), adăpostește Muzeul Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

După ce a trecut printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și amenajare, între anii 2017-2021, Muzeul Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei pune la dispoziția celor care îi trec pragul o colecție impresionantă de obiecte și bunuri de patrimoniu religios. Expoziția de bază și expozițiile anexe acoperă 13 săli și două holuri, fiecare sector expozițional având organizare proprie, respectând succesiunea cronologică și tipologică, pentru a cunoaște și înțelege evoluția artei religioase în Eparhia Buzăului și Vrancei.

Tot în cadrul proiectului s-a realizat și digitizarea obiectivului de patrimoniu cultural „Seminarul vechi” (cod LMI – BZ-II-m-A-02324.04), parte din Ansamblul Episcopiei Buzăului (cod LMI – BZ-II-a-A-02324), care adăpostește Muzeul Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Pentru digitizare accesați acest link:

https://bloomce.com/#!/projects/628207c59ee3d2244e84a799/view.

Pentru turul virtual accesați acest link:

https://3dvirtual.ro/turvirtual/MuzeulBuzau/turvirtual.html.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro