Marţi, 20 septembrie 2016, ora 9:00, la Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul din Buzău, se va desfăşura un nou examen de capacitate preoţească, la care vor participa numai tinerii licenţiaţi în Teologie – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Programa pentru examenul de capacitate preoţească (titularizare) va fi axată pe probleme sacramental-liturgice, pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educative actuale, concursul propriu-zis constând dintr-o probă scrisă şi una orală (a se vedea în secţiunea DOCUMENTE UTILE de pe site-ul arhiepiscopiabzvn.ro).

Înscrierea candidaţilor se face la Centrul Eparhial, în perioada 16 august – 9 septembrie, pe baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele documente: cerere către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian; copii după actele de studii: bacalaureat, licenţă etc., împreună cu foile matricole; caracterizarea duhovnicului din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru hirotonie; curriculum vitae; copie B.I./C.I.; copie după documentul care atestă primirea binecuvântării pentru efectuarea studiilor.

În conformitate cu normele metodologice în vigoare, „pentru candidaţii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie [subl. n.] şi se face în baza examenului de capacitate preoţească“ (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008).

Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoţească este 7.00 (şapte); acesta este valabil timp de un an de zile, cu excepţia candidaţilor care au obţinut media generală cel puţin 9.00 (nouă), pentru care valabilitatea examenului se prelungeşte pe durata a doi ani (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 7764/2013).