La praznicul Nașterii Maicii Domnului, vineri, 8 septembrie 2017, Mănăstirea Lepșa, județul Vrancea, și-a sărbătorit hramul istoric. Bucuria praznicului a fost încununată de prezența, în mijlocul obștii de maici și a mulțimilor de pelerini, a Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Alături de un sobor de preoți și diaconi, ierarhul a sfințit paraclisul așezământului monahal, închinat Sfintei Treimi, după care a săvârșit Sfânta Liturghie, în biserica mare a mănăstirii, cu hramurile Izvorul Tămăduirii și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. La final, a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii și viețuitorii așezământului, trecuți la cele veșnice. Grupul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei a dat răspunsurile la strană.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a precizat că Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare a bucuriei, pentru că ne invită pe toți cei ce constituim Biserica lui Hristos să medităm la rolul extraordinar de important pe care Sfânta Fecioară Maria l-a împlinit în istoria mântuirii neamului omenesc.

Totodată, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a felicitat întreaga obște monahală, deoarece s-a învrednicit să ducă la bun sfârșit lucrarea de înfrumusețare a paraclisului Mănăstirii Lepșa.

Locașul de cult a fost ridicat din temelie în perioada 1991-1993, de către schimonahia Gabriela Căruceru, cu sprijinul creștinilor ortodocși din zonă. În data de 8 septembrie 1993, vrednicul de pomenire Arhiepiscop Epifanie a târnosit sfântul locaș. Între anii 2016-2017, prin strădania maicii starețe, stavrofora Mihaela Clim, s-au executat ample lucrări de consolidare și renovare a locașului de rugăciune, care au cuprins refacerea picturii, în tehnica „al secco”, de către pictorul Adrian Botea și ucenicii săi, înlocuirea catapetesmei vechi cu una nouă, dotarea cu mobilier și cu obiectele de cult necesare, precum și refacerea Sfintei Mese.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a oferit unor binefăcători Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” și câte o icoană a Maicii Domnului. De asemenea, și chiriarhul locului a primit din partea obștii mănăstirii o frumoasă icoană a Maicii Domnului.