În Duminica a 2-a din Postul Mare (a Sfântului Ierarh Grigorie Palama), 31 martie 2024, obștea Mănăstirii buzoiene Ciolanu l-a avut în mijlocul ei pe Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal, aflată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

Împreună cu Înaltpreasfinția Sa au slujit: pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, protos. Veniamin Anghel, starețul Mănăstirii Ciolanu, pr. Valentin-Bogdan Ene și pr. Ionuț-Cristian Vuță, consilieri eparhiali, pr. Constantin Călin, protopop al Protoieriei Buzău I, ierom. Porfirie Însurățelu, secretarul Mănăstirii Ciolanu, și pr. Gabriel-Adrian Dinu, slujitor la același așezământ monastic.

În omilia duminicală, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a evidențiat înțelesurile pericopei evanghelice a minunii vindecării paraliticului din Capernaum (Marcu 2, 1-12).

„Actul de tămăduire sufletească și chiar trupească constituie darul prin excelență al lui Dumnezeu, împărtășit omului suferind prin intermediul acelor persoane chemate și rânduite tot de El pentru nobila slujire de îngrijire a semenilor, respectiv preoții și medicii. Cei din urmă, conștientizând faptul că Dumnezeu i-a înzestrat cu un astfel de dar special, au înțeles că trebuie să învețe temeinic și să muncească în chip jertfelnic, cu dăruire și dragoste față de pacienți, luându-și în serios misiunea încredințată, din perspectivă medicală. Sigur că Mântuitorul Hristos poate face și acum, în chip nemijlocit, o minune cu cineva, așa cum a procedat de atâtea ori în timpul activității Sale mesianice, dar preferă să lucreze tainic în viața celor suferinzi, prin sfinții Săi înzestrați de El cu puterea sau darul tămăduirii. Iar calendarul bisericesc cuprinde o pleiadă semnificativă de sfinți doctori fără de arginți – atât din primele veacuri creștine, cât și din vremurile recente – cărora Sfântul Sinod al Bisericii noastre le-a închinat anul 2024, îndemnându-i atât pe medici, cât și pe credincioși să reflecteze cu responsabilitate la necesitatea unei autentice cooperări a celor implicați în actul terapeutic, având totdeauna mintea și inima îndreptate spre Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, de la Care vin toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Cazul vindecării slăbănogului din Capernaum confirmă adevărul subliniat de Mântuitorul cu privire la legătura dintre boala sufletului generată de păcat și suferința concretă a trupului; mai întâi i-a vindecat sufletul, prin iertarea păcatelor, apoi a revărsat asupra trupului puterea Sa vindecătoare, încât slăbănogul a putut să se ridice din patul durerii, înfățișându-se oamenilor prezenți ca un om deplin sănătos”, a explicat Ierarhul.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a vorbit despre viața și teologia Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, pomenit atât în data de 14 noiembrie – ziua trecerii sale la cele veșnice, cât și în Duminica a 2-a din Postul Sfintelor Paști.

„Sfântul Grigorie Palama este teologul Ortodoxiei care a sintetizat și explicat, poate cel mai clar, în ce constă diferența dintre ființa dumnezeiască și energiile divine ce izvorăsc din ea. A precizat încă o dată adevărul de credință că Dumnezeu este Unul în ființă, dar în trei Ipostasuri: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în ființa Lui, dar poate fi simțit de cei ce se roagă neîncetat, în isihie, cu smerenie și cu inimă curată, datorită acelei energii necreate sau harului divin ce se revarsă asupra lor, prin actele sfințitoare ale Bisericii. Când primește omul, pentru prima dată, o astfel de putere sau energie divină? La Taina Sfântului Botez, când pruncul este afundat de trei ori în apa sfințită din cristelniță, rostindu-se cuvintele: «Se botează robul lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui. Amin; și al Fiului. Amin; și al Sfântului Duh. Amin». Prin invocarea Duhului Sfânt în actul sfințitor al apei, aceasta este impregnată de energiile dumnezeiești, iar cel botezat primește harul înfierii sale de către Dumnezeu, care-l transformă duhovnicește în chip fundamental, în sensul că, prin afundare, moare omul cel vechi al păcatului, iar prin scoaterea sa din apă, este prezentat comunității creștine un om înnoit, îmbrăcat în Hristos, respectiv cu acea lumină dumnezeiască ce nu poate fi văzută cu ochii fizici, ci doar pătimită personal de către cei ce fac o astfel de experiență, așa cum au trăit-o cei trei ucenici ai Domnului pe Muntele Tabor”, a menționat Chiriarhul locului.

La momentele rânduite din cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Gabriel Arsene a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Valea Caprei, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Protoieria Buzău I, iar tânărul Ștefan Mocanu, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit întru diacon.