În cadrul proiectului Școala din pridvor al Asociației Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, duminică, 27 septembrie 2020, la Mănăstirea Ciolanu, a fost organizat un seminar cu titlul „Sfântul Neagoe Basarab sau despre arta politică a principelui creștin”, destinat tinerilor, liceeni și studenți deopotrivă. Scopul întâlnirii a fost acela de a redescoperi și aprofunda personalitatea complexă a marelui domn al Țării Românești, care este sărbătorit de către credincioși în ziua de 26 septembrie.

Cei 20 de tineri participanți la întâlnire au avut ocazia ca, într-un mod interactiv, să-l cunoască pe Sfântul Neagoe într-o dublă ipostază: pe de o parte, ca actant politic, iar pe de altă parte, ca gânditor – teoretician al unei concepții originale privind arta conducerii unui stat. În ceea ce privește prima latură a personalității domnitorului, tinerii au aflat că Neagoe Basarab a fost un conducător politic deosebit de activ, care, pe plan intern, a asigurat pacea și stabilitatea țării, a sprijinit comercianții munteni (fapt care a dus la înflorirea economică a statului) și a organizat o armată de 40.000 de oșteni (un număr impresionant pentru acea epocă), menită a servi, după cum însuși domnul afirma într-o scrisoare, cauzei creștine, adică luptei împotriva Imperiului Otoman. În același timp, Neagoe s-a remarcat și printr-o politică externă de anvergură, bazată pe o activitate diplomatică intensă, ce i-a adus prestigiu la nivel european. În acest sens, el a întreținut relații bune cu întreaga lume creștină (Ungaria, Polonia, Veneția, Statul Papal), urmărind mobilizarea acesteia în vederea realizării unei lupte antiotomane comune.

Cercetarea gândirii politice a lui Neagoe Basarab a reprezentat partea cea mai importantă a întâlnirii. Pe baza unor fragmente extrase din celebra lucrare scrisă de voievodul Țării Românești, intitulată „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, care au fost citite și comentate de către participanți, aceștia au descoperit că domnul român a creat o concepție politică profund realistă și care, în același timp, reușește, după cum afirmă părintele Dumitru Stăniloae, „să fie întemeiată pe dogmă și să fie ținută între hotarele spiritualității creștine”. Doctrina politică propusă de Sfântul Neagoe a fost analizată în paralel cu concepția ilustrului său contemporan, Niccolò Machiavelli, „creatorul modernității filozofiei politice și poate chiar al modernității filozofiei ca atare” (Mihai Gheorghiu).

În urma dezbaterilor realizate la finalul întâlnirii, tinerii au ajuns la concluzia că teza susținută de criticul literar Dan Zamfirescu, conform căreia Neagoe Basarab oferă posterității o artă politică la fel de valoroasă ca arta politică machiavellică, este justificată.

În cuvântul de închidere a seminarului, cei prezenți au susținut utilitatea organizării acestei întâlniri și și-au exprimat dorința ca, pe viitor, să mai fie realizate evenimente similare, în care participanții să aibă ocazia de a aprofunda în mod interactiv subiecte de literatură și istorie.