Adresa: comuna Cârligele, judeţul Vrancea

Tel.: 0732.228.835 / 0734.353.589

Hramul: Izvorul Tămăduirii – Vineri, în Săptămâna Luminată

Stareţă: Stavrofora Emanuela Enea

Mănăstirea Dălhăuţi este unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale ale Ortodoxiei româneşti (biserica veche datând din anii 1461-1468), fiind cunoscută, mai ales, prin aceea că aici se află o Icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi pentru faptul că, în acest lăcaş călugăresc, a vieţuit, cu rodnice împliniri duhovniceşti, Sfântul Cuvios Stareţ Vasile de la Mănăstirea Poiana Mărului. În incinta aşezământului monahal se află un muzeu unde sunt expuse obiecte şi cărţi bisericeşti, precum şi o parte din catapeteasma bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (astăzi – ruinată, din cauza cutremurelor). În ultimii ani, la Mănăstirea Dălhăuţi, s-au construit o clopotniţă nouă şi chilii

biserica_3
Biserica «Izvorul Tămăduirii» – în care a slujit şi Cuv. Vasile de la M-rea Poiana Mărului
catapeteasma
Catapeteasma bisericii «Sfinţii Împăraţi» – astăzi, expusă în muzeul mănăstirii
icoana_hodighitria_dalhauti_site
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului
img_3780
Vedere din interiorul bisericii cu hramul «Izvorul Tămăduirii»