Unirea celor două Principate Române, la începutul anului 1859, a făcut din cele două târguri de graniță o nouă localitate al cărei nume a căpătat astfel o rezonanță istorică: Focșani – orașul Unirii. Așa se face că multe dintre străzile, edificiile sau instituțiile din acest oraș poartă nume ce fac trimitere la acel important moment al istoriei naționale. Merită, însă, mare atenție și vestigiile ce amintesc de trecutul celor două târguri omonime, cu intensa lor viață social-economică, militară și religioasă, specifică unor localități de graniță aflate la întretăierea unor drumuri comerciale.

Pentru a promova acest prețios patrimoniu, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Protoieriile Focșani I și Focșani II, alături de Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani, au organizat pentru câțiva dintre elevii acestei instituții de învățământ un tur pietonal prin orașul Unirii. Traseul a inclus două vechi biserici din Focșanii Moldovei și două din Focșanii Munteni, punctul final fiind noua Catedrală ce o are ca ocrotitoare pe „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și care va purta numele de Catedrala Unirii.

Astfel, luni, 7 noiembrie 2022, sub coordonarea doamnei Daniela Pîrlog, profesor de Religie, elevii din casele a X-a B și a X-a E de la Colegiul „Mihail Kogălniceanu” au pornit, mai întâi, către biserica Vovidenia Tăbăcari. Au aflat aici că aceasta este cea mai veche clădire păstrată din Focșanii Moldovei. Ctitorită ca mănăstire, pe la anul 1687, a fost vreme de secole lăcaș de rugăciune pentru locuitorii ce alcătuiau, în acest colț de târg, breasla tăbăcarilor.

Au poposit apoi la fosta Mănăstire „Sfântul Nicolae”-Vechi, zidită în Focșanii Munteni pe la anii 1696-1700, de către un boier numit Ștefu, ce a deținut și funcții însemnate în administrație și armată. Biserica a impresionat prin arhitectura deosebită și chipurile calde ale sfinților, zugrăvite de Oreste Cantini, același pictor care împodobea iscusit, la început de secol XX, și biserica Vovidenia.

Au urmat două ctitorii voievodale: biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Piața Unirii și biserica „Precista”. Prima dintre ele a fost ridicată în 1661 de către domnul Munteniei, Grigore Ghica Voievod. Biserica aceasta, fostă mănăstire, este cea mai veche dintre cele existente astăzi în municipiul Focșani. Aici au avut loc unele dintre cele mai importante evenimente religioase și sociale din această localitate. Cea de-a doua a fost construită de primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, pe la 1711, în timpul primei sale domnii în Moldova. Ambele edificii, așezate în forfota Bulevardului Unirii, sunt oaze de liniște și reculegere ce induc celor care le pășesc pragul, prin armonia arhitecturală și frumusețea picturilor bizantine, sentimentul că timpul s-a oprit în loc și veșnicia a coborât pe pământ.

Ultimul popas a fost la Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, lăcaș de cult ridicat în ultimii ani, ce păstrează armonia formelor, specifică tradiției arhitecturii ortodoxe. Deși la interior lucrările de pictură sunt în curs de execuție, aceasta se face remarcată prin calitatea și frumusețea finisajelor interioare și exterioare: decorațiuni, mobilier bisericesc, vitralii și policandre.

Și pentru că în ziua următoare, marți, 8 noiembrie 2022, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” și-a cinstit ocrotitorii, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Protoieria Focșani II a dăruit icoane pentru toate sălile de clasă, de curând renovate, și părintele Aurel Boțan a oferit tuturor participanților, din partea Protoieriei Focșani I, volumul ce cuprinde Noul Testament cu Psalmii.

Ziua însorită, veselia adolescenței, receptivitatea preoților care au întâmpinat pelerinii, căldura momentelor de rugăciune și ineditul informațiilor transmise participanților au concurat la reușita acestei activități. Consemnez aici doar una dintre frumoasele mărturii ale participanților: „Cu ocazia micului pelerinaj de astăzi, am făcut turul câtorva lăcașuri de cult reprezentative din orașul Unirii. Din punctul meu de vedere, o clipă ca aceasta și o sămânță a credinței, sădite în sufletul unui copil, sunt îndeajuns să ne trezească dorul de Dumnezeu și dorința de a ne lipi sufletul de El pentru veșnicie. Au fost minute speciale petrecute alături de colegi și dascăli, ce vor rămâne veșnic vii în amintirea mea. Mulțumim din suflet părinților pentru implicare și pentru trăirea profundă pe care ne-au oferit-o!” (Amelia Irimia).

Având în vedere faptul că, în municipiul Focșani, sunt 40 de biserici ortodoxe, 20 dintre acestea fiind și monumente istorice, organizatorii adresează invitația și altor grupuri de elevi să fie, alături de ei, pelerini prin orașul Unirii.

Pr. protopop Oscar Frunză

Protoieria Focșani II