În ziua de cinstire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, luni, 27 iulie 2020, Schitul Ciobănoaia din județul Buzău și-a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de părinți consilieri eparhiali, ieromonahi, preoți și diaconi, în altarul de vară din incinta așezământului.

În predica rostită cu acest prilej, Ierarhul a vorbit despre viața Sfântului Pantelimon, care a trăit în a doua jumătate a secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, în timpul împăratului Maximian (286-305 d.Hr.).

„Făcând parte din ceata sfinților doctori fără de arginți, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este deopotrivă ocrotitor al medicilor și al bolnavilor, al celor aflați pe patul de suferință; cei care îl cinstesc cu sinceritate, cu credință și cu evlavie se bucură de mijlocirea acestui mare mucenic taumaturg în fața Tronului ceresc. În bisericile și mănăstirile care îl au drept ocrotitor, s-a oficiat și slujba specială a Acatistului, în care sunt preamărite credința Sfântului Pantelimon și curajul mărturisirii lui Hristos, în timpul chinurilor la care a fost supus de către prigonitorii păgâni, dar și bucuriile duhovnicești pe care i le-a hărăzit Domnul, atunci când săvârșea fapte de milostenie și, îndeosebi, acte medicale de tămăduire a oamenilor de bolile trupești și sufletești. Este însă important să subliniem că Sfântul Pantelimon a devenit taumaturg sau tămăduitor de boli nu prin puterile proprii, ci prin darul lui Dumnezeu, pe care l-au primit și alți sfinți cunoscuți, precum Nectarie de la Eghina sau Luca al Crimeei. Iar darul acesta primit de la Părintele ceresc este semnul văzut al iubirii lui Dumnezeu, revărsată asupra lor atât în timpul vieții, cât și după intrarea lor în veșnicie, respectiv în Împărăția cerurilor. Întrucât ei și-au împlinit menirea pe pământ, respectând poruncile evanghelice și mărturisindu-L pe Hristos chiar cu prețul vieții, sfinții ne sunt paradigme de viață creștină autentică și, totodată, rugători permanenți în fața Tronului ceresc. De aceea, este bine ca, ori de câte ori ne confruntăm cu suferințe de tot felul, să ne adresăm în rugăciune sfinților doctori fără de arginți și, îndeosebi, Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon”, a subliniat Arhipăstorul Buzăului și Vrancei.

După încheierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii Schitului Ciobănoaia, mutați la Domnul.

Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.