În anul comemorativ dedicat Patriarhilor Nicodim Munteanu și Justin Moisescu și traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română, marți, 5 noiembrie 2019, la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău, a fost organizat un eveniment cultural inedit, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei: lansarea celor două tomuri de „Meditați religioase” traduse de Prof. Gavriil Munteanu, reeditate și transliterate de către Pr. Dr. Constantin Duțu-Neagu și de către Prof. Alexandru-Mihai Dogaru, după opera scriitorului de origine germană Johann Heinrich Daniel Zschokke.

În deschidere, Pr. Prof. Dr. Gheorghe Sava-Popa – directorul Seminarului buzoian, a evocat figura luminoasă a marelui său înaintaș, Gavriil Munteanu, în contextul înființării primelor două școli teologice, în baza Legii din 1834, respectiv a Seminarului Teologic din Eparhia noastră, în 1836, fiind „cea mai veche școală medie din Buzău”, căreia i-a devenit primul director și profesor.

A urmat o complexă și emoționată evocare a Buzăului literar și spiritual, realizată de Dl Ion Roșioru, scriitor și critic literar din Hârșova, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor a peste 20 de volume publicate, printre care și o istorie a scriitorilor buzoieni, cărora le-a apreciat opera de-a lungul timpului. Domnul profesor a reliefat cu luciditate locul Buzăului pe harta scriitorilor români contemporani, detaliind, prin exemple ca: Marin Ifrim, Alexandru Oproescu sau Nicolae Peneș, contribuția urbei noastre la completarea unei adevărate geografii literare, de care Dl Ion Roșioru este preocupat.

Mai mult decât atât, domnul profesor a pus în evidență rescrierea literară ca formulă românească menită să reconfigureze relația dintre autorul canonic și posteritatea sa literară, să reflecteze prestigiul unei literaturi demne de repetat omagiu, dar și o expresie a memoriei culturale pe care autorii doresc să o consemneze, în binomul asumat, acela de cititor-creator. Așa a făcut marele literat Eugen Lovinescu cu poemele homerice, Șerban Codrin, cu „Țiganiada” de Ioan-Budai Deleanu, ori Adrian Erbiceanu, care a rescris basmul românesc „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” în versuri, așadar, demersuri asemănătoare cu cele ale autorilor transliterației apărute la 150 de ani de la trecerea la Domnul a traducătorului ardelean.

Primul dintre autori, Dl Prof. Alexandru Mihai Dogaru, a prezentat distinsului auditoriu, preoți, profesori, elevi seminariști și invitați din municipiile Buzău și Hârșova, istoricul cercetării surselor de informare despre Gavriil Munteanu, primul director al Seminarului buzoian, pe care atât Dl Dogaru, cât și Pr. Dr. Constantin Duțu l-au absolvit în 1961.

Născut în Vingard, județul Alba, în aceeași localitate din care provenea și Ștefan Octavian Iosif – care, cu siguranță, l-a influențat în parcursul său cultural – Gavriil Munteanu s-a distins ca strălucit absolvent de filosofie și drept, ca profesor la Seminariile din Buzău și București, traducător extraordinar, autor de manuale și ca unul dintre promotorii mișcării de emancipare a românilor, susținând înființarea de școli românești în Transilvania, unde a devenit un apropiat al Mitropolitului Sfânt Andrei Șaguna, și în Muntenia, unde răspunde invitației marelui episcop ctitor Chesarie al Buzăului, punând bazele renumitei școli teologice buzoiene.

Tot aici îl va cunoaște pe diaconul Dionisie Romano, viitorul episcop cărturar al Buzăului, care înființase prima Școală Națională de la Buzău, în anul 1832. Împreună cu ierodiaconul tipograf – gazetar, traducător remarcabil, viitor membru de onoare al Societății Academice Române și ctitor al Bibliotecii acesteia – Gavriil Munteanu a realizat primul ziar eclesiastic românesc, „Vestitorul besericesc, gazetă religioasă și morală”.

Anul 2019 marchează împlinirea a 180 de ani de la apariția primului volum din aceste „Meditații religioase” la Buzău, în care Gavriil Munteanu a selectat din opera originală a scriitorului german – care cuprindea 800 de cuvântări – 55 de prelegeri ce conțin sfaturi practice și îndemnuri utile, adresate tuturor credincioșilor și de un real folos pentru preocupările omiletice ale preoților și seminariștilor.

Textul transliterat, transcris din alfabetul chirilic în cel românesc, încearcă să păstreze, în general, exactitatea textului original, scris pe prima coloană a paginii, îngrijit prin mici ajustări de ordin fonologic și morfologic, și poate constitui o resursă valoroasă pentru cercetătorii istoriei limbii literare române, chiar dacă temerarii autori au recurs și la transcrierea fonetică interpretativă, actualizând oarecum unii termeni.

Dl profesor a făcut și o inspirată comparație între viețile asemănătoare ale autorului german J. H. Zschokke și traducătorului Gavriil Munteanu, personalități polivalente ale culturii poporului lor, cu un impact transfrontalier remarcabil, în epocă și nu numai.

Lucrarea ieșită proaspăt de sub tipar este deosebit de valoroasă prin actualitatea ideilor care să conducă la păstrarea păcii sociale, precum și prin mesajele pedagogice mobilizatoare pentru profesori și părinți, deopotrivă, în educația tinerelor generații.

La rândul sau, celălalt autor al transliterației, Pr. Dr. Constantin Duțu-Neagu, a adus, înaintea dascălilor și seminariștilor buzoieni, imaginile perioadei în care a fost seminarist și, mai târziu, profesor al Seminarului buzoian, prezentând ulterior evantaiul larg de subiecte abordate în cuprinsul celor două tomuri de „Meditații religioase” și exemplificând efortul pe care l-a depus, de a facilita conținuturile din alfabetul chirilic în cel românesc, prin lecturarea unui capitol ce privește respectul față de nație, exprimându-și, în final, gratitudinea față de Chiriarhul locului, pentru binecuvântare, și față de conducerea Seminarului, pentru găzduire.

În final, au vorbit venerabilii directori ai Seminarului Teologic din Buzău, Pr. Prof. Manea Cristișor și Arhid. Prof. Mihalache Tudor, aducând completări interesante și generatoare de nostalgie, din istoria mai veche sau mai nouă a străvechiului, dar mereu înnoitului Seminar.

Profesorii și elevii seminariști participanți au rămas impresionați de remarcabila incursiune în istoria culturii naționale și locale, ghidată de iluștrii vorbitori, au primit volumele în dar de la inimoșii autori și, cu siguranță, vor valorifica pedagogic rodul eforturilor depuse de primul director și profesor al Seminarului buzoian, Gavriil Munteanu, precum și de către absolvenții de frunte de odinioară, Pr. Dr. Constantin Duțu-Neagu și Prof. Alexandru Mihai Neagu.

Pr. Prof. Cristian Marius Dima

Consilier educativ

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău