„ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare a PUZ –„Ansamblu locuințe cu funcțiuni mixte – faza PUZ” cu amplasamentul în MUNICIPIUL Buzău, t32, P430, 432-436, județul Buzău, fără evaluare de mediu și fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției mediului asupra factorilor de mediu și nu prezintă efecte probabile asupra zonei;

Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Democrației, nr. 11, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului”.

Documentația solicitată se va transmite cu adresa de înaintare, prin secretariatul Agenției pentru Protecția  Mediului Buzău.