Pentru al doilea an consecutiv, Centrul cultural-filantropic „Cuvioasa Parascheva“ din Buzău acordă 25 de burse lunare în valoare de 300 de lei fiecare pentru liceenii din judeţul Buzău cu rezultate bune la învăţătură, dar cu o situaţie materială precară. Elevii din liceele buzoiene care doresc să participe la acest program de burse de studiu trebuie să întocmească un dosar personal şi să îl depună la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău până la data de 20 martie 2014.

Liceenii care doresc să participe la programul de burse al Centrului cultural-filantropic „Cuvioasa Parascheva“ din Buzău trebuie să îndeplinească anumite criterii şi să întocmească o documentaţie specială, după cum urmează: media generală la studii în semestrul I al anului şcolar în curs, precum şi în anul precedent (începând cu clasa a VIII-a pentru liceenii din clasa a IX-a) trebuie să fie peste 9, iar media la purtare 10, situaţia şcolară trebuie dovedită cu copii după foile matricole; să întocmească un dosar cu rezultatele anchetei sociale, conform Legii 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea declaraţiei de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei elevului candidat; CV-ul candidatului şi un eseu de minimum 250 de cuvinte, în care acesta să îşi exprime viziunea asupra viitorului său academic sau profesional, iar acolo unde este cazul, indicii asupra mediului social defavorizat din care provine; copii ale cărţii de identitate şi ale diplomelor pentru performanţe şcolare şi extraşcolare (olimpiade, concursuri, proiecte) sau alte distincţii şi premii obţinute în ultimii doi ani; elevii care au beneficiat de acest program de burse în anul 2013 trebuie să îşi completeze dosarul cu un portofoliu cu performanţele şcolare şi activităţile de dezvoltare personală în care s-au implicat în perioada 1.03.2013 – 1.02.2014; patru recomandări: din partea dirigintelui, a profesorului de religie şi a doi profesori aleşi din rândul cadrelor didactice care predau următoarele discipline: limba română; matematică; informatică; istorie; limbi moderne; sau de la disciplina de specialitate a liceului; declaraţie pe proprie răspundere pentru autenticitatea documentelor depuse; cerere tip ce implică interesul în participarea la celelalte programe şi proiecte de voluntariat ale Centrului cultural-filantropic „Cuvioasa Parascheva“ din Buzău. Toate aceste documente vor fi aşezate în ordinea prezentată într-un dosar de plastic şi depuse la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău (Aleea Episcopiei nr. 1, luni-vineri, 9:00-15:00, tel. 0238.710.065) până la 20 martie. Dosarele vor fi jurizate de către profesori din principalele licee din Buzău şi membri ai comunităţii locale. Pentru asigurarea transparenţei şi a obiectivităţii, rezultatele concursului de burse vor fi publicate pe site-ul centrului: www.ccfcuvioasaparascheva.ro. Pentru detalii, consilierii educativi ai liceelor şi candidaţii se pot adresa părintelui prof. Cristian Dima, la adresa de e-mail: proiecteseminar@gmail.com.