În conformitate cu normele metodologice în vigoare, „pentru candidaţii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie [subl. n.] şi se face în baza examenului de capacitate preoţească“ (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008).

Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoţească este 7,00 (şapte); acesta este valabil timp de un an de zile, cu excepţia candidaţilor care au obţinut media generală cel puţin 9,00 (nouă), pentru care valabilitatea examenului se prelungeşte pe durata a doi ani (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 7764/2013).

Programa pentru examenul de capacitate preoţească (titularizare) va fi axată pe probleme sacramental-liturgice, pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educative actuale, concursul propriu-zis constând dintr-o probă scrisă şi una orală.

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de capacitate preoţească se face la Centrul Eparhial, până la data de 8 octombrie 2014, pe baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele documente: actul de studii şi foia matricolă; curriculum vitae; dovadă de la preotul paroh/duhovnic că nu are impedimente canonice la hirotonie.

În ziua de miercuri, 15 octombrie 2014, la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău, se va desfăşura un nou examen de capacitate preoţească, la care vor participa numai tinerii licenţiaţi în Teologie – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Tematica pentru cele două probe (scrisă şi orală) este aceeaşi ca şi în sesiunea din aprilie 2014 şi poate fi găsită la următoarea adresă: https://www.arhiepiscopiabzvn.ro/documente-utile