Cum era de aşteptat, Ziarul de Vrancea a continuat seria atacurilor la adresa Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, prin publicarea unor articole nerealiste şi tendenţioase. Un astfel de material este şi cel apărut în data de 27.09.2014, sub titlul Înaltpreasfinţitul Ciprian i se „închină” lui Oprişan şi strigă la presă: „mercenarilor”, care, în mod suspect, a fost retras de pe site-ul publicaţiei chiar în ziua respectivă. În urma acestui nou atac mediatic, facem următoarele precizări:

1. Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei nu este aservit politic şi, prin urmare, nu se „închină” nici unei persoane publice, indiferent de statutul său social. De reţinut că nu s-a născut omul în faţa căruia Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian „să se plece”, în sensul celor insinuate în articolul menţionat; se închină cu adevărat doar unui singur Om, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, cinsteşte pe sfinţii Săi şi respectă pe toţi oamenii care fac voia Lui.

2. Autorul articolului prezintă neadevăruri şi pune pe seama Înaltpreasfinţiei Sale cuvinte pe care nu le-a rostit. Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian a informat pe preoţii participanţi la conferinţă despre sprijinul financiar acordat de către Consiliul Judeţean Vrancea, în vederea organizării evenimentelor din lunile august şi septembrie, dedicate Sfinţilor Martiri Brâncoveni, având ca temei legal Hotărârea Guvernului României nr. 1167/2013, prin care statul român a declarat, şi el, anul 2014 ca fiind „Anul Brâncoveanu”. Numele dlui Marian Oprişan a fost rostit în legătură cu dorinţa sa ca Centrul eparhial să distribuie, gratuit, câte un exemplar al cărţii Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, viaţa, domnia, mucenicia, pilda de jertfelnicie, apărută la Editura Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, tuturor şcolilor şi primăriilor din judeţul Vrancea; aceasta, după ce cartea a fost deja oferită tuturor elevilor premianţi din judeţele Buzău şi Vrancea, de la clasa a VIII-a până la clasa a XII-a.

3. Materialul de presă este conceput şi de această dată cu scopul vădit de denigrare a Bisericii şi de manipulare a opiniei publice, prin încercarea de a transmite mesajul eronat despre o presupusă opţiune politică pe care Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian ar fi sugerat-o preoţilor, în preajma campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale. Slujitorii sfintelor altare nu oferă credincioşilor lecţii de orientare politică, aşa cum insinuează unii jurnalişti răuvoitori, deoarece o astfel de tendinţă ar fi împotriva canoanelor bisericeşti ortodoxe şi a hotărârilor Sfântului Sinod. Pe de altă parte, în Legea Cultelor nr. 489/2006, Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale […]. Autorităţile publice cooperează cu cultele în toate domeniile de interes comun şi sprijină activitatea acestora (articolele 7 şi 9). În baza acestui cadru legal, Eparhia noastră şi autorităţile publice colaborează adesea în derularea unor proiecte şi programe comune sociale, educaţionale şi culturale în favoarea comunităţilor locale. Prin această cooperare cu autorităţile de stat, Biserica nu şi-a pierdut neutralitatea politică, ci a dovedit că nu este indiferentă faţă de problemele societăţii româneşti actuale.

4. Dacă Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian i-a mustrat pe jurnaliştii publicaţiei Ziarul de Vrancea, a făcut-o pentru că unii dintre ei i-au dat motive, prin articole nefondate şi lipsite de respect faţă de persoana sa; de aceea, nu a dorit să-i denigreze, ci să-i atenţioneze că au încălcat deseori deontologia profesională, dezinformând pe cititori, aducând prejudicii de imagine Bisericii locale şi ierarhului care o păstoreşte. Scopul său a fost îndreptarea celui care greşeşte, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă” (Evrei 12, 6). Însuşi Mântuitorul Hristos i-a tratat cu asprime pe vânzătorii din templu, lovindu-i chiar cu biciul (cf. Ioan 2, 15); se înţelege că slujitorii Bisericii creştine, astăzi, nu pot recurge la biciul material, dar au dreptul şi autoritatea să folosească „biciul” cuvântului, atunci când unele „oi” cuvântătoare nu vor să asculte glasul lor; ba, mai mult, se răzvrătesc sau defăimează cu bună ştiinţă pe arhipăstorul lor.

În concluzie, acest gen de articol nu mai miră pe nimeni, deoarece, aşa cum se constată în ultima perioadă, respectivul cotidian publică, în general, materiale de presă ostile Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, scrise tendenţios şi la comandă editorială.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei