Structura administrativă

Structura administrativă

I. CABINETUL ARHIEPISCOPULUI

Pr. Valentin-Bogdan Ene – consilier eparhial coordonator

 

II. CANCELARIA EPARHIALĂ

1. Secretariatul eparhial

Pr. Valentin-Bogdan Ene – secretar eparhial

Tel.: 0723.617.942

E-mail: episcopiabzvn@yahoo.com

• Registratură și Arhivă

2. Sectorul canonico-juridic

Dan Gavrilă – consilier juridic

Tel.: 0732.320.163

E-mail: episcopiabzvn@yahoo.com

3. Corpul de inspecție bisericească

Pr. Mitică Bălan – inspector bisericesc

Tel.: 0732.320.159

E-mail: episcopiabzvn@yahoo.com

4. Serviciul Control financiar și audit intern

Aurelia Cristișor – revizor contabil

Tel.: 0732.320.165

 

III. ADMINISTRAȚIA EPARHIALĂ

1. Sectorul Administrativ-bisericesc

Pr. Alin Leontin Balica – consilier eparhial

Tel.: 0736.222.558

E-mail: personalbzvn@yahoo.com

• Serviciul Administrativ

• Serviciul Personal – resurse umane 

Mihaela Ene – inspector resurse umane

Tel.: 0768.087.118

2. Sectorul Cultural-educațional

Pr. Dragoș-Mihail Olteanu – consilier eparhial

Tel.: 0736.222.556

• Biroul Cultură și Patrimoniu bisericesc

Dragoș Popa – inspector de specialitate

Tel.: 0732.320.155

E-mail: culturalarhbzvn@gmail.com

• Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul

Pr. Dan Necula – inspector de specialitate

Tel.: 0737.992.429

E-mail: catehizarebzvn@gmail.com

• Biroul Mass-media

Tel.: 0736.222.556

E-mail: comunicatiimediabzvn@yahoo.com

• Muzeul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei

• Biblioteca eparhială „Ghenadie Episcopul”

3. Sectorul Economic-financiar

Pr. Petrică-Gabriel Roșu – consilier eparhial

Tel.: 0732.320.161

E-mail: economic@arhiepiscopiabzvn.ro

• Serviciul Contabilitate

Elena Dumitrică – contabil șef

Tel.: 0732.320.167

E-mail: contabilitatebzvn@yahoo.ro

• Fabrica de lumânări „Lumină lină”

Pr. Ionuț-Radu Vintilă – consilier eparhial

Tel.: 0736.222.559

E-mail: fabricadelumanari_arhbzvn@yahoo.com

• Serviciul Colportaj

Pr. Valeriu-Cristian Popoviciu

Tel.: 0737.992.994

E-mail: colportaj_arhibzvn@yahoo.com

4. Sectorul Social-filantropic și misionar

Pr. Ionuț-Cristian Vuță – consilier eparhial

Tel.: 0732.320.154

E-mail: social_arhbzvn@yahoo.ro

• Centrul de pelerinaje „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Valentin Banu – inspector de specialitate

Tel.: 0732.320.169 / 0338.401.594

E-mail: contact@pelerinajebzvn.ro

5. Sectorul Monumente și construcții bisericești

Pr. Ion Chiorbeacă – consilier eparhial

Tel.: 0720.010.771

E-mail: ionc1965@yahoo.com

• Serviciul Bunuri și imobile bisericești

Alin Laurențiu Răuță – inspector de specialitate

Tel.: 0732.320.160

6. Sectorul Cimitire, monumente și servicii funerare

Pr. Marian Gegea – consilier eparhial

Tel.: 0751.270.827 / 0338.401.041

E-mail: funerarearhbzvn@yahoo.ro

• Centrul de servicii funerare „Simon Cirineanul”

Pr. Costin Drăgan – inspector de specialitate

Tel.: 0732.320.164 / 0769.160.488 (NON-STOP)

E-mail: info@funerarebuzau.ro

Website: www.funerarebuzau.ro

7. Sectorul Agricol, viticol și silvic

Pr. Claudiu Gigel Panait – consilier eparhial

Tel.: 0732.320.178

E-mail: panaitclaudiu2012@yahoo.com

8. Sectorul Exarhat

Arhim. Sofian Ardelean – exarh

Tel.: 0728.115.524

E-mail: exarhbzvn@gmail.com

Catedrala Mântuirii Neamului

construimcatedrala.ro

Hartă Interactivă