În zilele de 18 și 20 octombrie 2022, clericii din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei s-au întrunit în cadrul conferințelor pastoral-misionare semestriale, dedicate Anului comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț. Întâlnirile au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii.

Marți, 18 octombrie, în Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, a avut loc conferința preoților din Protoieriile Buzău I, Buzău II, Pătârlagele și Râmnicu Sărat, fiind urmată joi, 20 octombrie, de reuniunea clericilor din Protoieriile Focșani I, Focșani II și Panciu, care s-a desfășurat în Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Focșani.

Lucrările celor două întruniri au fost prezidate de Ierarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, alături de care s-au aflat pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, pr. Dragoș-Mihail Olteanu, consilier eparhial la Sectorul Cultural, și părinții protoierei.

Cu acest prilej, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a vorbit despre importanța temei comemorative rânduite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2022.

„Noi, cei ce suntem ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos și ne numim creștini, adică oameni însemnați cu sfânt numele Său, avem bucuria și privilegiul că Cel ce ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm Părintelui nostru ceresc a fost Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat. Sfinții Apostoli și, ulterior, Sfinții Părinți ai Bisericii, urmând învățăturilor Domnului Hristos, au fost în măsură să ne descopere dulceața și puterea rugăciunii celei adevărate, întrucât au făcut ei înșiși experiența comuniunii cu Dumnezeu, prin prezența Duhului Sfânt în inimile lor, datorită unei vieți trăite totalmente în ascultare, smerenie și răbdare în suferințe, pentru numele lui Hristos. Această temă despre rugăciunea minții sau a inimii, despre isihasm și sfinții isihaști este una extrem de sensibilă și delicată, deoarece conștientizăm cât de departe suntem de împlinirea poruncilor și sfaturilor evanghelice, cât de neputincioși și slabi în credință suntem și cât de puțin ne rugăm, în raport cu ceea ce au izbutit să facă sfinții pe care îi evocăm și-i invocăm în rugăciunile noastre”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, Arhiepiscopul Ciprian a explicat că sfinții isihaști sunt modele de rugăciune permanentă.

„În ceea ce ne privește, se cuvine să subliniem că rațiunea de a fi a slujitorilor Bisericii lui Hristos este aceea de a se ruga pentru ei și, îndeosebi, pentru credincioșii încredințați lor spre păstorire, deoarece – potrivit îndemnului Sfântului Apostol Pavel, adresat, desigur, tuturor creștinilor: «Rugați-vă neîncetat» (I Tesaloniceni 5, 17) – preotul, cel dintâi, trebuie să se străduiască a priveghea necontenit în rugăciunea pentru toți oamenii, așa cum au procedat ierarhii și cuvioșii părinți isihaști, dintre care, anul acesta, au fost propuși spre cercetare și meditație duhovnicească doar trei: Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog, Sfântul Ierarh Grigorie Palama și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Ultimii doi sunt, poate, mai bine cunoscuți atât de către preoți, cât și de către credincioși, însă Sfântul Simeon Noul Teolog, a cărui operă a fost pusă în valoare de părintele cu viață sfântă Dumitru Stăniloae, iată, abia în ultimii ani a constituit subiect de cunoaștere și aprofundare a gândirii sale mistice și teologice pentru unii temerari care au îndrăznit să-i analizeze opera, activitate deloc ușoară. Pentru că nu este la îndemâna oricui să tâlcuiască pe înțelesul credincioșilor cugetările și trăirile mistice ale acestui autentic sfânt isihast, unul dintre puținii părinți ai Bisericii care a putut vorbi deschis și direct contemporanilor săi despre propria experiență duhovnicească, respectiv vederea și împărtășirea de energiile necreate ale lui Dumnezeu, aidoma Sfinților Apostoli de pe Tabor sau Sfântului Apostol Pavel, cel răpit în duh până la al treilea cer”, a afirmat Chiriarhul.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe preoți să sporească în rugăciunea pentru toți oamenii, mai ales în aceste vremuri de grea încercare.

„Afirmațiile Sfântului Simeon referitoare la necesitatea conștientizării prezenței Duhului Sfânt în viața noastră de slujitori ai Sfântului Altar sunt suficiente pentru a problematiza modul în care îndrăznim să ne prezentăm în fața Arhiereului Hristos, la Sfânta Liturghie, știind că El este Cel ce Se jertfește necontenit pentru mântuirea oamenilor, în calitate de unic Jertfitor. Aceasta înseamnă că trebuie să fim cu mai multă luare aminte în ceea ce privește pregătirea noastră duhovnicească pentru săvârșirea în frică de Dumnezeu a Sfintei Liturghii. Pe de altă parte, Părinții Bisericii ne îndeamnă să nu ne descurajăm, ci să ne străduim mai mult a răspunde exigențelor pe care le implică misiunea de sacerdot și păstor de suflete, să ne punem nădejdea în ajutorul și mila lui Dumnezeu, dar, mai ales, să sporim în rugăciunea pentru toți oamenii, atât de necesară în vremurile de grele încercări pe care le traversăm, când sănătatea și viața umană au fost și sunt încă în mare primejdie”, a atras atenția Arhipăstorul locului.

În cadrul conferințelor au fost susținute mai multe referate inspirate din tematica anului comemorativ 2022 și, totodată, au fost abordate o serie de probleme de ordin pastoral-misionar și administrativ.

La finalul celor două întâlniri, Părintele Arhiepiscop Ciprian l-a prezentat clericilor pe pr. Marian Gegea, numit în funcția de vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, începând cu data de 1 octombrie, acesta coordonând și activitatea Sectorului Cimitire, monumente și servicii funerare. Părintele vicar i-a mulțumit Ierarhului pentru încrederea acordată și a făgăduit că își va îndeplini cu toată responsabilitatea ascultarea ce i-a fost încredințată.