Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit duminică, 6 septembrie 2020, Sfânta Liturghie în Catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău. Cu acest prilej, Chiriarhul locului a oficiat două hirotonii, una întru diacon și una întru preot, precum și o hirotesie întru arhidiacon.

În Duminica a 13-a după Rusalii, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, împreună cu un sobor de trei preoți și trei diaconi, în Catedrala Arhiepiscopală din Buzău. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei.

La final, Înaltpreasfinția Sa a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură despre Pilda lucrătorilor răi, care s-a citit la Sfânta Evanghelie din această duminică (Matei 21, 33-44), explicând că parabola are o întreită semnificație: istorică, profetică și eshatologică.

Din punct de vedere istoric, „via sădită de stăpân reprezintă poporul lui Israel, pe care Dumnezeu l-a ales din rândul tuturor neamurilor de pe pământ, ca din seminția lui să Se nască Mesia, Izbăvitorul lumii, făgăduit protopărinților Adam și Eva, înainte de izgonirea lor din rai, ca urmare a păcatului neascultării. Gardul cu care a împrejmuit via este Legea Vechiului Testament, cu cele zece porunci încredințate de Dumnezeu lui Moise, pe Muntele Sinai, cu scopul de a feri poporul ales de idolatrie. Teascul săpat în vie nu era altceva decât Cortul Mărturiei și, respectiv, Templul sfânt – construit de regele Solomon în a doua jumătate a secolului al X-lea î.Hr. și refăcut de evreii întorși acasă din robia babilonică, sub conducerea lui Zorobabel, începând cu anul 516 î.Hr. –, care constituia centrul spiritual al tuturor evreilor, menit să-i ajute a-și păstra nealterată credința în Dumnezeu Cel unic, precum și de a menține vie, în memoria colectivă, făgăduința Sa cu privire la trimiterea lui Mesia. Turnul de veghe reprezintă instituțiile de conducere ale poporului evreu, rânduite de Dumnezeu în Vechiul Testament, patriarhii, judecătorii și regii, care aveau misiunea de a păzi și îngriji via Domnului, adică poporul ales, în așa fel încât acesta să conștientizeze vocația și rostul său în îndeplinirea planului divin de mântuire a întregului neam omenesc. Lucrătorii cărora le-a încredințat via sunt conducătorii spirituali ai poporului, respectiv arhiereii, fariseii și cărturarii, care aveau datoria de a-i lumina și călăuzi pe oameni spre înțelegerea corectă a profețiilor mesianice, astfel încât, la «plinirea vremii» (Galateni 4, 4), să-L primească cu dragoste pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Din nefericire, când Dumnezeu Și-a trimis slujitorii, adică pe profeții și drepții Vechiului Testament, ca «să culeagă» roadele spirituale ale poporului, conducătorii acestuia i-au respins cu dispreț și pe mulți i-au ucis. În cele din urmă, L-a trimis pe Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, pe care L-au arestat în Grădina Ghetsimani, prin complicitatea lui Iuda vânzătorul, L-au judecat și condamnat la moarte, apoi L-au predat autorităților romane spre a fi răstignit”, a spus Ierarhul.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a reliefat înțelesul profetic al pildei.

„Prin via sădită în lume de Dumnezeu-Tatăl, înțelegem și pe Noul Israel, adică pe creștinii botezați în numele lui Hristos, cler și popor, care constituie Sfânta Sa Biserică. Interpretând parabola în aceiași termeni, putem spune că, în Noul Testament, gardul care împrejmuia via este Sfânta Evanghelie, teascul este lăcașul de cult sfințit prin lucrarea Sfântului Duh, unde se săvârșesc Sfânta Liturghie și, respectiv, Sfânta Euharistie, iar turnul de pază este reprezentat de ierarhia bisericească, episcopi, preoți și diaconi, care constituie autoritatea spirituală și canonică rânduită de Domnul Hristos, Arhiereul veșnic, pentru a veghea la păstrarea nealterată a dreptei credințe și a priveghea în rugăciune, pentru ca cei ce alcătuiesc via Domnului cea înnoită prin sângele lui Hristos, adică dreptcredincioșii creștini, să rodească întru răbdare, sub îndrumarea lor duhovnicească”, a afirmat Arhipăstorul Buzăului și Vrancei.

Chiriarhul a mai subliniat că, din punct de vedere eshatologic, via pe care a sădit-o Dumnezeu este însăși lumea văzută.

„Încă de la început, Dumnezeu l-a așezat pe om ca rege al creației, i-a dat porunca de a crește și a se înmulți, de a lucra pământul și a-l stăpâni (Facerea 1, 28) – desigur, în mod rațional, și nu egoist – și de a înainta în urcușul duhovnicesc, spre asemănarea cu El. Concluzia tristă ce rezultă din analiza istorică a parcursului omenirii este aceea că atât poporul ales, cât și noi, cei de astăzi, nu suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dăruit; uităm că via primită spre lucrare este a lui Dumnezeu, iar noi suntem trecători pe acest pământ. Nimic din ceea ce ni se pare că este al nostru, de fapt, nu ne aparține”, a arătat Părintele Arhiepiscop.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Bogdan Olteanu – psalt la Catedrala „Înălțarea Domnului”, a fost hirotonit în treapta de diacon, iar arhidiaconul Gianin-Cristian Oprea – profesor de muzică la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău și dirijor al Coralei „Neagu Ionescu”, a fost hirotonit în treapta de preot. De asemenea, părintele diacon Daniel Dumitrică – ostenitor la Centrul Eparhial din Buzău, a primit hirotesia întru arhidiacon.