Marți, 1 septembrie 2020, la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a marcat începutul noului an bisericesc prin oficierea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum.

Înaltpreasfinția Sa a slujit în biserica mare a așezământului monahal, aflată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a vorbit despre viața și activitatea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, un călugăr originar din Sciția Mică (Dobrogea de astăzi), trăitor în a doua jumătate a secolului al V-lea și în prima jumătate a secolului al VI-lea, căruia i se datorează cronologia erei creștine.

„S-a născut pe la anul 470 d.Hr., în vechea provincie romană Scythia Minor, Dobrogea de astăzi. Fiind un copil inteligent și dornic de învățătură, părinții l-au dat să învețe carte la școlile existente în vremea aceea, după care s-a hotărât să intre într-un așezământ monahal. Potrivit unor istorici, mănăstirea în care a viețuit o vreme Sfântul Dionisie Exiguul a ființat în apropierea localității de azi Murfatlar, din județul Constanța. Ulterior, în contextul răspândirii ereziei monofizite, la începutul secolului al VI-lea, s-a numărat printre cei dintâi monahi apărători ai dreptei credințe, ajungând chiar în preajma patriarhului Constantinopolului, care l-a rugat să contribuie, cu pregătirea sa teologică, la combaterea acelei erezii. Mai mult decât atât, papa Ghelasie, auzind că Dionisie cunoștea perfect limbile greacă și latină, l-a invitat la Roma, încredințându-i mai multe responsabilități culturale, îndeosebi traducerea operelor unor Sfinți Părinți răsăriteni, necunoscuți încă în spațiul occidental. Biograful său, Cassiodor, mărturisește despre Dionisie că se distingea în rândul monahilor și al profesorilor din vremea aceea printr-o erudiție ieșită din comun, pentru că el știa nu doar teologie, ci multe alte discipline, inclusiv astronomia. A scris, a tradus și a publicat foarte mult în limba latină, din operele Sfinților Grigorie de Nyssa, Athanasie cel Mare, Vasile cel Mare, Chiril al Alexandriei și alții, precum și sfintele canoane adoptate de Sinoadele Ecumenice de până atunci, încât este considerat cel dintâi mare canonist din Apusul creștin. A fost apreciat de toți cei zece papi de la Roma, cărora le-a fost consilier, până la trecerea sa în veșnicie, în anul 545. Însă Sfântul Dionisie Exiguul este cunoscut îndeosebi pentru faptul că lui i se datorează cronologia erei creștine, fiind cea dintâi persoană care a avut inițiativa numărării anilor de la nașterea lui Hristos; a considerat, pe bună dreptate, că întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie este piatra de hotar ce desparte lumea veche de lumea înnoită prin Legământul cel Nou, care are în centru Sfânta Sa Evanghelie”, a subliniat Ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de ierodiacon pe monahul Ioan Vasilescu, viețuitor în obștea Mănăstirii Ciolanu.