Marţi, 1 aprilie 2014, începând cu ora 9.00, la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopuldin Buzău se va desfăşura un nou examen de capacitate preoţească, la care vor participa numai tinerii licenţiaţi în Teologie – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

În conformitate cu normele metodologice în vigoare, pentru candidaţii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie [subl. n.] şi se face în baza examenului de capacitate preoţească“ (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008).

Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoţească este 7,00 (şapte);  acesta este valabil timp de un an de zile, cu excepţia candidaţilor care au obţinut media generală cel puţin 9,00 (nouă), pentru care valabilitatea examenului se prelungeşte pe durata a doi ani (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 7764/2013).

Programa pentru examenul de capacitate preoţească (titularizare) va fi axată pe probleme sacramental-liturgice, pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educative actuale, concursul propriu-zis constând dintr-o probă scrisă şi una orală.