La împlinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, duminică, 24 ianuarie 2021, credincioșii focșăneni s-au rugat împreună cu Arhipăstorul lor, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiu, închinată făuritorilor acestui act fundamental din istoria noastră națională. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul „Pastorala”, dirijat de prof. Ionuț Drilia.

În sobor s-au aflat părinți consilieri de la Centrul Eparhial, protoierei, slujitorii lăcașului de cult, precum și alți preoți și diaconi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a vorbit, în predica sa, despre înțelesurile fragmentului evanghelic al Duminicii a 31-a după Rusalii (Luca 18, 35-43), care ne înfățișează minunea vindecării orbului din Ierihon de către Mântuitorul Iisus Hristos.

„În viață, putem avea parte de lucruri bune și mai puțin bune. Când Dumnezeu ne binecuvintează cu cele bune, să-I mulțumim cu recunoștință, iar când îngăduie să trecem prin necazuri și suferințe, să nu ne pierdem nădejdea, ci să ne ancorăm cu credință în purtarea Lui de grijă. Dacă Dumnezeu, prin îngerul Său păzitor, ne insuflă gândul bun de a face ceva folositor pentru noi, pentru aproapele sau pentru comunitate, să rămânem fideli acelui gând și să pornim la drum cu credința că ne va ajuta să-l ducem la bun sfârșit. Atunci, Dumnezeu ne va răsplăti pentru credința pe care am avut-o dintru început, iar bucuria roadelor va fi nespus de mare. Să păstrăm în suflet mesajul pe care Hristos Domnul ni l-a transmis, astăzi, prin intermediul orbului vindecat. Să reținem că numai cu ajutorul Său putem birui necazurile și greutățile vieții și că trebuie să fim împreună-lucrători cu Dumnezeu, spre tot lucrul cel bun. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească în credință, să ne dăruiască înțelepciune și să ne lumineze ochii minții, ca să putem vedea ceea ce este bun și folositor pentru noi și pentru aproapele, mulțumindu-I pentru toate darurile revărsate asupra noastră”, a spus Ierarhul.

Cu această ocazie, toți cei prezenți în Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani au cântat imnul de stat „Deșteaptă-te, române!”, „Hora Unirii” și „Apărătoare Doamnă”.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a participat la ceremonia militară organizată în Piața Unirii, alături de reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, cadre militare, clerici și numeroși focșăneni, rostind un cuvânt despre importanța zilei de 24 ianuarie pentru poporul român.

„Ziua de astăzi, 24 ianuarie, este înscrisă cu adânci semnificații în inimile tuturor românilor, dar îndeosebi în ale frățiilor voastre, cei ce sunteți urmașii făuritorilor Unirii de la 1859, pe aceste meleaguri, întrucât aveți îndatorirea morală de a vă ridica la vrednicia înaintașilor, apărând valorile națiunii române cu privire la unitate, demnitate, coresponsabilitate și, mai ales, credința în Dumnezeu, cea care i-a ținut uniți întotdeauna pe români, în toate momentele cruciale din istoria lor.

După ce am înălțat rugăciuni în catedrală, iată, aici, în Piața Unirii din municipiul Focșani, suntem din nou împreună, în număr semnificativ mai mare, pentru a ne bucura și a reflecta cu responsabilitate la ceea ce a însemnat și înseamnă ziua de 24 ianuarie pentru fiecare român.

Se știe că Marea Unire din 1918 n-ar fi fost posibilă dacă, în deceniile precedente, nu s-ar fi înfăptuit acele acte mărețe ale poporului român, toate reprezentând rodul rugăciunilor stăruitoare, dar și al eforturilor jertfelnice pe câmpurile de luptă și nu numai. Așa încât suntem cu toții îndreptățiți, astăzi, să ne bucurăm, să ne gândim la înaintași, să-i pomenim cu recunoștință, dar mai ales să le făgăduim, fiecare în sufletul său, că vom păstra nealterate valorile transmise, patrimoniul cultural și spiritual pe care ei ni l-au încredințat. Dumneavoastră, vrâncenii și focșănenii, în mod special, aveți această răspundere în fața istoriei, în fața Bisericii, în fața neamului, de a arăta tuturor că suntem și trebuie să rămânem uniți în dreapta credință, în dreapta viețuire în Hristos și în dreapta împreună-lucrare pentru realizarea lucrurilor bune și folositoare pentru noi. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem împreună și să dăm tuturor o mărturie pozitivă că suntem cu adevărat urmași vrednici ai făuritorilor Unirii de la 1859 și, desigur, de la 1918”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Manifestările s-au încheiat la fostul sediu al Prefecturii Putna, unde Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a oficiat o slujbă de binecuvântare a acestui edificiu reprezentativ pentru municipiul Focșani, care, în ultimii ani, a trecut printr-un amplu proces de reabilitare. Clădirea este monument istoric încadrat în categoria A de interes național, aici având sediul, în perioada 1915-1945, Prefectura fostului județ Putna.