În noaptea Sfintelor Paști, credincioșii buzoieni au venit în număr mare la Catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiu, pentru a primi de la Chiriarhul lor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, Sfânta Lumină de la Ierusalim, care a ajuns, și în acest an, în Eparhia Buzăului și Vrancei.

După ce a împărțit Lumina Sfântă credincioșilor, Înaltpreasfinția Sa a oficiat începutul slujbei de Înviere în pridvorul deschis al Catedralei Arhiepiscopale, apoi a dat citire cuvântului pastoral, intitulat Iubirea, totdeauna, învinge ura.

Referindu-se la impactul pandemiei de Covid-19 asupra sănătății fizice și spirituale a oamenilor, Ierarhul a arătat că, „în calitate de creștini, credem și mărturisim că tămăduirea celui afectat de orice boală trupească depinde nu numai de știința medicală, de vaccinurile și medicamentele administrate – care, fără îndoială, au valoare și eficiență doar atunci când sunt verificate în timp –, ci, mai ales, de credința curată și neîndoielnică în Hristos Iisus, Doctorul, prin excelență, al sufletelor și trupurilor noastre. Avem convingerea că, atâta timp cât slujitorii din așezămintele spitalicești și sfintele lăcașuri de cult, respectiv medicii, asistenții medicali și preoții Bisericii, vor coopera cu credință și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu și, mai ales, cu iubire jertfelnică față de omul bolnav, necăjit și întristat, cu certitudine, actul terapeutic va fi preponderent cel scontat, adică restaurarea deplină a sănătății trupești și sufletești”, a spus Arhipăstorul locului.

Totodată, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a amintit de atacurile îndreptate împotriva Bisericii strămoșești, în contextul lumii secularizate de astăzi.

„Din nefericire, trăind într-o lume din ce în ce mai secularizată, dominată de lăcomia, egoismul și setea de putere a unei oligarhii mondiale, slujită de adepții ideologiei neomarxiste ateiste, răspândiți în tot mai multe țări creștine, a rămâne statornic în credința strămoșească mântuitoare și a-ți păstra nealterată identitatea națională, culturală și spirituală a devenit un deziderat tot mai dificil de împlinit. Poporul român se află de mai mulți ani sub asediul concertat al așa-zișilor progresiști, promovați de diferite televiziuni comerciale, ai căror slujbași propovăduiesc de pe «amvonul minciunii» tot felul de idei materialiste și concepte filosofice, străine ethosului românesc, atentând la însăși unitatea națională a acestui neam, zdruncinată în chip vizibil de discursurile pline de ură și dispreț ale unor demnitari publici sau formatori de opinie, prin care se inoculează duhul dezbinării în sufletele românilor”, a subliniat Arhiepiscopul Ciprian.

Înaltpreasfinția Sa a mai explicat că slăbirea credinței și înmulțirea fărădelegii au ca efect răcirea iubirii dintre oameni. „De aceea, se impune, măcar în al doisprezecelea ceas, să ne revenim din rătăcirea minții, să medităm cu onestitate asupra rostului viețuirii noastre pământești și să înțelegem că numai împreună, uniți prin credință și fapte de iubire creștinească, putem birui ispita dezbinării cu care ne încearcă vrăjmașul diavol, pentru a ne păstra sănătatea mentală, culturală și spirituală. Pentru aceasta, va trebui ca fiecare dintre noi să-și întărească voința de a evita răul și a săvârși binele, iar Dumnezeu Cel iubitor de oameni ne va dărui puterea de a rezista tuturor atacurilor ce vin de la vrăjmașul”, a afirmat Părintele Arhiepiscop.

„Pentru a ne împărtăși cu adevărat de roadele Crucii și Învierii lui Hristos, de Lumina dumnezeiască ce izvorăște, an de an, din Sfântul Său Mormânt”, a precizat Ierarhul, „se cuvine să fim solidari unii cu alții și să oferim o rază de lumină și bucurie celor suferinzi și întristați, aflați, poate, în stare de confuzie și deznădejde, din pricina pierderii unor persoane dragi, împărtășindu-le iubirea lui Hristos cea roditoare de iertare și cântând împreună: «Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm. Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere»”.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, împreună cu un sobor de patru preoți și trei diaconi, a săvârșit Utrenia pascală și Sfânta Liturghie în Catedrala „Înălțarea Domnului”. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei și de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei de la Curbura Carpaților.

În prima zi de Paști, duminică, 2 mai 2021, începând cu ora 12:00, la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău, a fost oficiată Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită „A doua Înviere”. În cadrul slujbei, un sobor de slujitori, în frunte cu Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a lecturat fragmentul evanghelic de la Ioan, capitolul 20, versetele de la 19 la 25, în mai multe limbi: română, greacă, latină, ebraică, slavonă, rusă, bulgară, engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă, acesta fiind interpretat și în limbaj mimico-gestual.