Adresa: satul Cândești, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea

Tel.: 0745.689.914

Hramul: 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului

Stareţă: Stavrofora Paisia Rusen

Mănăstirea Recea a fost ctitorită, înainte de anul 1685, de către un boier buzoian, clucerul Mănăilă Mărăcineanu, fost mare căpitan al voievodului Ţării Româneşti – Şerban Cantacuzino (1678-1688). Ruinată total de năvălirile turceşti, tătăreşti şi poloneze, ca şi de multele cutremure, biserica Schitului Recea, cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfântul Ierarh Nicolae”, a trebuit refăcută, integral, în anii 1802-1804. În anul 1990, a fost construit paraclisul mănăstirii, cu hramul „Sfânta Treime”, iar în 1994-1995, biserica aşezământului monahal avea să fie pictată. Din anul 1995, Mănăstirea Recea dispune de o colecţie muzeală în care sunt expuse obiecte bisericeşti cu valoare de patrimoniu (icoane, cărţi de cult, veşminte preoţeşti).