Adresa: comuna Ploscuţeni, judeţul Vrancea

Tel.: 0237.272.313 / 0755.507.717

Hramul: 29 iunie – Sf. Apostoli Petru şi Pavel

Stareţă: Stavrofora Teoctista Dănilă

Mănăstirea Sihastru a fost ctitorită, în anul 1748, de către boierul Sandu Şendrea şi călugărul sihastru Sebastian, cel dintâi stareţ al obştii monahale – de unde provine numele mănăstirii. Actuala biserică, având hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, datează din anii 1882-1891 şi a fost zidită pe locul unui lăcaş de cult mai vechi; între anii 1996-1997, s-a construit şi un paraclis cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Mănăstirea Sihastru are o colecţie muzeală de icoane, cărţi de cult, veşminte şi obiecte bisericeşti cu valoare de patrimoniu. În apropierea aşezământului monahal de la Sihastru, se află Schitul Oancea, care a fost întemeiat în anul 1932.