Consecvent crezului său educațional, bazat pe principii și valori creștine și europene conjunctive, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău reia seria proiectelor de parteneriat strategic în educație, printr-un demers transfrontalier finanțat de către Comisia Europeană, în cadrul Programului Erasmus Plus.

Astfel, pe parcursul a doi ani școlari, comunitatea școlară a bătrânului, dar mereu înnoitului Seminar participă în proiectul de parteneriat școlar „Formation et innovation pour un avenir durable”, menit a dezvolta orientarea profesională a elevilor, dar și de a valoriza patrimoniul cultural-religios și oportunitățile economice regionale, în colaborare cu alte patru licee din Granada – Spania, Focșani – România, Blagoevgrad – Bulgaria și Acireale – Italia.

Avem bucuria să reluăm astfel inițiativele fructuoase cu vechii noștri parteneri europeni – cu care am mai realizat asemenea proiecte interdisciplinare, dar să și mărturisim, încă o dată, cultura organizațională creștin-ortodoxă a Seminarului nostru, soliditatea ofertei educaționale non-formale, consolidată permanent printr-un management coerent și flexibil, precum și interesul elevilor noștri pentru limbile străine, pentru lărgirea orizonturilor culturale și profesionale, precum și pentru integrarea eficientă în rețele de învățare transnaționale și inovative.

Seminarul Teologic buzoian confirmă astfel titlul de „Școală Europeană”, primit din partea Guvernului României, în urmă cu câțiva ani, în semn de recunoaștere a dimensiunii europene care sprijină obiectivele sale educaționale teologice, dar și laice, fiind singura școală teologică la nivel național având un astfel de titlu și singurul liceu din județ care a obținut trofeul „Juvenes Translatores”, al celui mai important concurs pentru liceeni lansat de Comisia Europeană.

Prin promovarea valorilor europene, adaptarea misiunii organizaționale la oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții și impactul sustenabil al activităților derulate, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” – „cea mai veche școală medie din Buzău” – trece într-o nouă etapă de formare și dezvoltare, articulată pe cultura organizațională creștin-ortodoxă a școlii, așezându-se definitiv pe harta școlilor secolului al XXI-lea din Europa.

Pr. prof. Cristian Marius Dima

Coordonator de programe și proiecte educaționale europene