Conștienți de arealul dinamic al pastorației diferențiate, conform noilor priorități – apărute odată cu dezvoltarea societății cunoașterii – ale creștinilor ancorați în Biserica Ortodoxă, cei ce o formează, clerul și mirenii, se angajează voluntar în întâmpinarea celor socotiți „aproape”, copii, tineri, adulți și vârstnici, atât pentru „conducerea pe cale”, deci în scopuri pedagogice și soteriologice, cât și pentru a plini filantropic, așa cum au învățat de la înaintași, acolo unde eforturile proprii sau lipsa de grijă a statului întârzie împlinirea sfatului paulin – acela a a trăi în liniște, făcând fiecare cele ale sale și lucrând cu mâinile sale (I Tesaloniceni 4, 11).

În această paradigmă a complexității lucrării din Biserică, esențială pentru vitalitatea și longevitatea acesteia, la orice nivel de jurisdicție ne-am raporta, efortul conjugat al celor ce slujesc în altar și în comunitate pune accentul lucrării încredințate creștinilor de Mântuitorul Iisus Hristos pe atenția acordată dinamicii structurilor, ca să folosim un concept managerial, sobornicitatea membrilor acestui Trup dând viață poruncii Legii Noi și modelului de acțiune creștin, deopotrivă.

Sigur că, pentru discursul și parcursul tradițional, poate fi dificil să asociem această viziune, proprie managementului, modului de desfășurare a activității educațional-filantropice ortodoxe, dar imperativele de raportare la societatea consumeristă, evoluția axelor de intervenție ale Bisericii și direcția ultimelor programe de Master în Teologie confirmă ipoteza menționată mai sus, aceea de posibilă abordare sistemică, spre folosul comun al celor implicați în această nesfârșită poveste de dragoste.

Iată de ce, pe lângă lucrarea pastoral-gospodărească asiduă, de la Parohia „Cuvioasa Parascheva” din municipiul Buzău, la inițiativa părintelui paroh Gheorghe Sava-Popa, cu concursul altor preoți și mireni apropiați de biserica noastră, a luat ființă Centrul Cultural-Filantropic „Cuvioasa Parascheva”, în anul 2003, pentru a veni în întâmpinarea celor veniți pe Cale, de aproape sau de departe, pentru a sprijini, a mângâia, a potoli setea și foamea, a lumina și a întinde brațele…

După aproape 17 ani de activitate, în care sute de tineri și bătrâni, din urbea noastră și nu numai, au beneficiat de diverse proiecte culturale și acțiuni filantropice, oferite cu generozitate de Parohia „Cuvioasa Parascheva”, de binefăcători din municipiul Buzău și din străinătate, Centrul Cultural-Filantropic „Cuvioasa Parascheva” își reînnoiește permanent oferta de programe, dezvoltând și continuând, totodată, și activitățile – de acum tradiționale – destinate celor mai tinere vlăstare și seniorilor județului nostru.

Printre cele mai de folos lucrări, amintim programele de pregătire suplimentară gratuită pentru examenele de final de ciclu – evaluare națională și bacalaureat –, ateliere de exegeză biblică, de limbă engleză și limbă franceză, programul de educație religioasă în colaborare cu Comunitatea din Taizé, Franța, parteneriatul de acțiune comunitară la Complexul de servicii comunitare nr. 2 din Buzău, asistență juridică și asigurarea de mese calde zilnice, oferite bătrânilor din parohia cu același nume, atragerea de fonduri pentru construirea unei noi grădinițe în municipiul Buzău, toate oferite gratuit beneficiarilor noștri.

După succesul peremptoriu al programului omonim de anii trecuți, începând cu 15 septembrie 2020, am demarat un nou program de susținere al celor mai merituoși elevi ai județului, pe care noi, ca asociație creștin-ortodoxă, dorim să îi susținem financiar și spiritual, începând din anii de liceu și continuând chiar la universitate.

De aceea, am invitat elevii liceeni din județul Buzău la Programul anual de burse de studii, pe care îl oferim de 7 ani și dorim să-l popularizăm în toate liceele în care există preocuparea pentru dezvoltarea academică și profesională a elevilor excepționali, pentru crearea de oportunități de studiu, precum și pentru sustenabilitatea demersului didactic care girează performanțele acestora.

Apelul a fost lansat inițial în luna martie 2020, dar, din cauza situației create de starea de urgență și cea de alertă, calendarul programului pentru acest an s-a decalat. Cu toate acestea, odată finalizată evaluarea dosarelor în aceste zile, urmează a se acorda burse de studiu lunare, în valoare de 400 de lei, pe parcursul anului școlar, pentru 25 de tineri cu performanțe și abnegație dovedite la studiu, cu bună-cuviință și preocupări voluntare, dar și cu o viziune coerentă asupra viitorului lor academic și profesional, chiar și în pofida unui mediu social defavorizant.

Ca în fiecare an, evaluarea a fost realizată de 8 profesori, invitați de la mai multe licee buzoiene, după criteriile stabilite principial de organizatori, în Apelul județean din acest an, și detaliate pe puncte în plenul juriului, pentru asigurarea transparenței și obiectivității.

Nădăjduim că, astfel, toți cei ce gândesc și simt creștinește, angajându-se concret în sprijinul prezentului și viitorului Bisericii, de la slujitori, ctitori și binefăcători, până la ostenitorii și conducătorii Bisericii celei vii, să facă ceea ce sunt datori să facă (Luca 17, 10), să lumineze cu truda lor „înaintea neamurilor”, să inspire la toată fapta cea bună, să pună cărămizi la construirea oamenilor lui Hristos și a familiilor creștine și să ascută memorii, pentru a slăvi pe Dumnezeu și a întoarce ajutorul primit odinioară, cu recunoștință, atunci când vremea lor se va plini…

Pr. Prof. Cristian Marius Dima

Vicepreședinte

Centrul Cultural-Filantropic „Cuvioasa Parascheva” din Buzău