În perioada 7 martie – 24 aprilie 2022, în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, a fost implementat Proiectul catehetic Învierea Domnului, sărbătoarea vieții și a luminii, inițiat de Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul de catehizare, învățământ și activități cu tineretul, ca strategie locală integrată Programului național Hristos împărtășit copiilor.

Proiectul a fost conceput ținându-se cont de sugestiile și propunerile făcute de preoții și profesorii cateheți care au raportat proiectele anterioare. Tematica și metodologia au fost puse la dispoziția parohiilor prin intermediul protoieriilor, iar modul de implementare la nivel de parohie și rezultatele acestui proiect au fost centralizate atât pentru diagnoză, cât și pentru îmbunătățirea catehezei parohiale.

Întâlnirile catehetice au fost structurate pe săptămânile Postului Păresimilor, avându-se în vedere varietatea sensurilor duhovnicești care străbat această perioadă din cursul anului bisericesc, și au cuprins abordări tematice scripturistice, patristice și aplicative.

Formatul fiecărei întrevederi a fost împărțit în 3 secțiuni, incluzând o cateheză, pe care fiecare preot trebuia să o alcătuiască în baza unor sugestii tematice transmise de Centrul Eparhial, o pildă moralizatoare, din care fiecare copil a spus ce a înțeles, și o activitate practică, precum pictarea unor icoane, în diferite tehnici, ateliere de încondeiere a ouălor, origami, vizionarea unor filme sau alte activități la îndemâna cateheților, după posibilitățile organizatorice. De asemenea, proiectul a cuprins și afișe catehetice, puse la îndemâna preoților, cu scopul de a dinamiza demersul catehetic-educațional din parohie, în perioada Postului Sfintelor Paști.

Conform datelor furnizate de protoierii, proiectul a fost implementat în 223 de parohii, rezultând un număr de aproximativ 2.767 de beneficiari, după cum urmează: Protoieria Buzău I – 11 parohii (170 de beneficiari); Protoieria Buzău II – 40 de parohii (625 de beneficiari); Protoieria Pătârlagele – 15 parohii (175 de beneficiari); Protoieria Râmnicu Sărat – 70 de parohii (583 de beneficiari); Protoieria Focșani I – 25 de parohii (410 beneficiari); Protoieria Focșani II – 27 de parohii (423 de beneficiari); Protoieria Panciu – 35 de parohii (381 de beneficiari).

Au raportat realizarea proiectului, până în data de 1 mai 2022, 81 de parohii, anexând descrierilor materiale foto-video, precum și o cateheză redactată de către fiecare preot în parte, după ce a fost susținută în cadrul activităților din proiect.

În urma analizării datelor furnizate către Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul, s-a constatat că, deși există și puncte slabe, de cele mai multe ori, slujirea catehetică a fost tratată cu responsabilitate de către cei implicați în acest demers: preotul, profesorii de Religie sau de alte discipline, învățătorii și studenți voluntari. Problema cu care s-a confruntat majoritatea o reprezintă numărul mic de copii aflați în comunitățile parohiale din mediul rural, dar și interesul scăzut al acestora față de un astfel de act educațional, în ciuda eforturilor făcute de preotul catehet.

Proiectul s-a dorit a fi o articulare a actului catehetic, un mijloc de familiarizare a preoților cateheți cu momentele logico-psihologice ale unei cateheze, ținând cont de faptul că fiecare a avut de raportat o cateheză redactată și prezentată în cadrul întâlnirilor tematice.

Acest proiect catehetic, conceput și cu scopul pregătirii pentru întâmpinarea praznicului Învierii Domnului, s-a dovedit a fi un succes, întrucât cateheții, în persoana preoților, a învățătorilor și a profesorilor de Religie și de alte discipline, au reușit să mobilizeze copiii din comunitate, prin activitățile și acțiunile propuse, încurajându-i să se implice în dialog, să asculte și să se exprime, pentru dezvoltarea sensibilității și a unei mai bune înțelegeri interumane.

Pr. insp. Dan Necula

Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul