Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a fost prezent duminică, 22 noiembrie 2020, în Parohia Mătești din județul Buzău. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de patru preoți și doi diaconi, în biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitate, monument istoric ce datează de la sfârșitul secolului al XVII-lea, fiind ctitoria căpitanului Constantin Filipescu Mărgineanu și a soției sale, Rada.

În cuvântul de învățătură, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a explicat că bogatul din Evanghelia Duminicii a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina – Luca 12, 16-21) face parte din acea categorie de oameni lacomi după averi, egoiști, indiferenți față de cei din jur și nerecunoscători, care nu se gândesc decât la ei înșiși și nu-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru darurile primite.

„Acesta era un om însingurat, fără soție sau copii, fără prieteni sau cunoscuți, rupt întru totul de contextul social în care trăia, un om singur, care nu se gândea decât la trupul său, pe care, în îngustimea minții sale, îl confunda cu sufletul. Căci, meditând întru sine și descoperind cheia dilemei ce-l chinuia – aceea de a-și strica hambarele vechi pentru a construi altele mai mari –, în loc să fi cerut sfatul cuiva, s-a adresat eu-lui său, zicând: «Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te!» (Luca 12, 19). Câtă nechibzuință la acest om dominat de materie și de iubirea trupească de sine! Oare poate sufletul să se odihnească aici, pe pământ, sau să se hrănească cu bunuri materiale? Nicidecum, deoarece sufletul, fiind de natură spirituală, nu are nevoie de lucruri trecătoare, ci de hrană duhovnicească, adică de post, rugăciune, cuvântul Sfintei Scripturi și alte fapte de nevoință. Materia a fost lăsată de Dumnezeu pentru trup, dar și aceasta trebuie să fie folosită cu înțelepciune și cumpătare, căci spune Sfântul Apostol Pavel: «Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos» (I Corinteni 6, 12), arătând că, deși are libertatea să încerce tot ceea ce-i oferă natura, discernământul îl determină pe omul înțelept să se limiteze doar la ceea ce-i folosește cu adevărat”, a menționat Părintele Arhiepiscop Ciprian.

Ierarhul a mai subliniat că nimic din ceea ce deținem nu ne aparține cu adevărat, întrucât noi suntem doar administratori ai bunurilor cu care ne binecuvintează Dumnezeu.

„Să fim cu toții înțelepți și să ne străduim ca dreapta credință pe care am primit-o de la părinții noștri să fie lucrătoare prin iubire, adică să se convertească și să se adeverească prin toată fapta cea bună. Acum, în perioada Postului Nașterii Mântuitorului Hristos, putem oferi daruri celor lipsiți și neajutorați, având conștiința că ceea ce deținem temporar este darul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l împărțim cu aproapele nostru. Să medităm, așadar, la mesajul lui Hristos din pilda relatată astăzi, ca să nu ajungem ca bogatul căruia i-a zis «nebune» (Luca 12, 20), ci să ne îmbogățim în Dumnezeu, prin fapte de iubire creștinească”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie au avut ocazia să asiste și la hirotonia în treapta diaconiei a unui tânăr absolvent de Teologie Pastorală, Gheorghe-Victor Buduianu.

Răspunsurile la slujbă au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.