Adresa: oraşul Panciu, judeţul Vrancea

Tel.: 0743.033.808 / 0765.812.145

Hramul: 29 august – Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

Stareţă: Stavrofora Pavelina Cafagiu (cu ascultare)

Schitul «Sfântul Ioan» – Brazi a fost înfiinţat în anul 1807 de către ieroschimonahul Dimitrie de la Mănăstirea Brazi, ca aşezământ monahal de călugăriţe. Atunci, stareţul de la Brazi mută aici biserica din lemn ctitorită de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie, închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, căreia îi adaugă al doilea hram: „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” – de unde provine şi denumirea actuală a schitului de maici. Odată cu trecerea timpului, biserica Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie s-a ruinat, iar în locul ei, între anii 1892-1894, a fost ridicată o biserică nouă, de zid. Din păcate, acest lăcaş de cult va fi distrus aproape complet în anii Primului Război Mondial, maicile fiind nevoite să se retragă din faţa gloanţelor şi obuzelor. După încetarea războiului, călugăriţele de la „Sfântul Ioan” se întorc în schit, încercând să înlăture stricăciunile provocate de război; în acest scop, cer ajutorul reginei Maria, care sprijină lucrările de refacere a aşezământului monahal. În anii 1934-1936, s‑a ridicat, în schit, un alt lăcaş de cult, de preotul Teodor Antohe, dar biserica s-a prăbuşit la cutremurul din 10 noiembrie 1940. Întreg ansamblul monahal a fost distrus după decretul comunist din anul 1959, maicile fiind izgonite, iar ruinele bisericii acoperite de bălării. În anul 1999, Schitul „Sf. Ioan” – Brazi a fost reînfiinţat. S-a zidit o biserică nouă cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, care a fost împodobită cu pictură şi sfinţită la data de 10 mai 2009; de asemenea, au fost construite un corp de chilii, trapeză şi anexe gospodăreşti.