Sfântul care ne îndeamnă la milostenie

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,  

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

În fiecare an, la început de decembrie, creştinii de pretutindeni şi, îndeosebi, copiii, aşteaptă cu nerăbdare sărbătoarea celui care a intrat în conştiinţa creştină cu apelativul Moş Nicolae, ierarhul cu chip blând, bun şi luminos, care aduce bucurie în sufletele tuturor celor necăjiţi şi întristaţi. Deşi a trăit în veacul al IV-lea, Sfântul Nicolae este contemporanul oricărei generaţii de creştini; fiecare i se adresează în limba sa maternă, la timpul prezent, fiind convins că Sfântul îl aude, îl înţelege şi-i va împlini rugăciunea, prin harul cu care l-a înzestrat Dumnezeu, datorită vieţii sale curate.

S-a numărat printre cei 318 Sfinţi Părinţi ai Sinodului I Ecumenic de la Niceea (anul 325), unde s-a dovedit a fi un dârz apărător al dreptei credinţe, însă numele său s-a făcut cunoscut în toată lumea, de atunci şi până astăzi, îndeosebi datorită faptelor sale de milostenie, îndreptate spre cei săraci şi nevoiaşi. Atât în timpul vieţii sale pământeşti, cât şi după mutarea sa la ceruri, alături de cei bineplăcuţi lui Dumnezeu, Sfântul Ierarh Nicolae a venit în ajutorul celor sărmani; i-a hrănit pe cei flămânzi, le-a dăruit haine celor goi, i-a însănătoşit pe cei bolnavi, i-a ocrotit pe orfani şi pe văduve; celor aflaţi în primejdie pe mare le-a oferit ajutor, iar pe cei cuprinşi de întristare şi deznădejde i-a îmbărbătat, devenind astfel liman de mângâiere şi bucurie pentru toţi cei necăjiţi.

Prin tot ceea ce a învăţat şi făptuit, ca îndrumător duhovnicesc al credincioşilor din Mira Lichiei (o provincie din Asia Mică), arhiereul Nicolae s-a identificat întru totul cu Marele Arhiereu Hristos, împlinind poruncile evanghelice şi răspândind în jurul său lumina faptelor bune. Astăzi, el ne invită pe toţi, deopotrivă, cler şi popor, să urmăm pilda sa de vieţuire în Hristos; ne cheamă să lepădăm lucrurile întunericului şi să ne împodobim sufletele cu virtuţile creştine; ne îndeamnă să renunţăm la lăcomie şi egoism şi să-i ajutăm pe cei mai săraci decât noi, fiind încredinţaţi că, prin aceasta, ne vom agonisi comori în cer, „unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură” (Matei 6, 20).

Cu mintea aţintită spre chipul său blând şi milostiv, să ne îndreptăm şi noi privirea spre aproapele căzut între „tâlharii” veacului acestuia (păcatele de tot felul), care aşteaptă din partea noastră nu doar compasiune verbală, ci un semn concret de iubire creştinească, după modelul samarineanului milostiv, din parabola cu acelaşi nume. Să ne străduim cu toţii – preoţi, monahi şi dreptcredincioşi creştini din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei – să aducem o rază de bucurie pe chipurile celor suferinzi, prin contribuţia noastră la colecta intitulată sugestiv Mila creştină, ce se organizează, în fiecare an, în ziua de 6 decembrie şi în următoarele două duminici (7 şi 14 decembrie), pentru susţinerea activităţilor social-filantropice din eparhia noastră.

Sensibilitatea dumneavoastră la suferinţa umană a fost dovedită de nenumărate ori, mai ales anul acesta, când mulţi semeni ai noştri, din ţară şi din străinătate, au trecut prin tot felul de încercări, inundaţii şi persecuţii. Pe toate, însă, le vom învinge, cu ajutorul credinţei în Dumnezeu Cel multmilostiv şi prin implicarea noastră efectivă, în soluţionarea problemelor cu care se confruntă Biserica şi societatea umană, în general.

Ne exprimăm convingerea că, şi de această dată, veţi arăta solidaritate faţă de fraţii cei mici ai lui Hristos (cf. Matei 25, 40) – adică creştinii nevoiaşi din eparhia noastră – oferindu-le, cu inimă bună, ajutorul de care au atâta nevoie, nu numai în preajma marilor sărbători, de Crăciun şi de Paşti, ci în tot cursul anului bisericesc. Dorim să vă încredinţăm că gestul dumneavoastră de generozitate va fi evidenţiat, cu recunoştinţă, în revista eparhială „Glasul Adevărului” din luna ianuarie 2015, iar sumele de bani ce vor rezulta din colecta mai sus amintită vor fi folosite, cu înţelepciune, de către Centrul Eparhial, prin Sectorul Social-misionar, pentru ajutorarea familiilor foarte sărace, a celor ce suferă de boli cronice grave şi a altor persoane defavorizate, din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Mulţumindu-vă, încă o dată, pentru dărnicia pe care aţi arătat-o pentru sprijinirea creştinilor ortodocşi din Siria şi a sinistraţilor din Serbia şi Oltenia, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să vă răsplătească dragostea faţă de semeni, să vă împlinească smeritele rugăciuni, dăruindu-vă sănătate, cu zile îndelungate şi pline de roade, iertare de păcate şi mântuire în Împărăţia Sa cea cerească!

 

C i p r i a n

Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei