Ca în fiecare toamnă, numărăm bobocii, anii, iar în şcoli numărăm distincţiile acordate pentru măsura în care profesorii şi elevii s-au străduit să realizeze activităţi şcolare moderne, inovatoare şi creative, sporind impactul culturii instituţionale reprezentate la nivelul învăţământului liceal şi European.

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău este prima şcoală teologică din România recompensată cu Certificatul European de Calitate Etwinning (European Quality Label), ediţia 2013, după cum a precizat Pr. Prof. Cristian Dima, consilier educativ la Seminarul buzoian.

Biroul Central de Asistenţă Etwinning din Bruxelles a acordat distincţia sa proiectului Etwinning „Let’s Share Our Culture“, proiect de cercetare şi colaborare a 17 şcoli europene, desfăşurat în perioada noiembrie 2012-februarie 2013, pe platforma educaţională europeană etwinning.net.

Promovând valorile culturale, tradiţionale şi religioase ale poporului lor, profesorii şi elevii implicaţi au avut acces la o reţea europeană şi la oportunităţi pentru dezvoltare educativă şi profesională, la un cadru activ de învățare, precum şi la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic, ceea ce a condus la rezultatele excepţionale ale proiectului.

Certificatul European de Calitate Etwinning reprezintă al doilea semn de recunoaştere a succesului acestui proiect european, dupa ce Biroul Naţional Etwinning l-a distins cu Certificatul Naţional de Calitate, în februarie 2013. Astfel, eforturile profesorilor, ale elevilor şi şcolilor din proiect au fost recunoscute la cel mai înalt nivel european.

De acelaşi succes s-au bucurat şi membrii echipei de proiect de la Şcoala gimnazială nr. 11 din Buzău, sporind bucuria comunităţii şcolare din urbea buzoiană.