Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a târnosit duminică, 10 octombrie 2021, biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Mihai Viteazul din municipiul Buzău. După slujba de sfințire, Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi, în lăcașul de cult proaspăt târnosit.

În Duminica a 20-a după Rusalii, numeroși credincioși buzoieni au participat la sărbătoarea bisericii din cartierul Mihai Viteazul, care a primit veșmântul sfințeniei. Lăcașul de închinare datează din anul 1942, iar în perioada 1998-2021, a trecut printr-un amplu proces de consolidare, renovare și înfrumusețare.

La primele ore ale dimineții, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a uns cu Sfântul și Marele Mir și a stropit cu aghiasmă zidurile bisericii, apoi a târnosit Sfânta Masă a Altarului și a sfințit pictura și icoanele de pe catapeteasmă. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, precum și un parastas pentru ctitorii sfântului lăcaș, mutați la Domnul. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

Din soborul slujitorilor au făcut parte pr. Marian Gegea – consilier eparhial, pr. Mitică Bălan – inspector bisericesc, pr. Constantin Călin – protopop al Protoieriei Buzău I, pr. paroh Marcel Vișteanu și pr. coslujitor Constantin Oprea.

În predica rostită, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a explicat fragmentul evanghelic al duminicii (Luca 7, 11-16), care ne prezintă minunea învierii fiului văduvei din Nain.

„Fără îndoială, Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit această minune din compasiune față de bătrâna îndurerată, așa cum a procedat în nenumărate situații, dar și pentru a demonstra celor de față că El este Dumnezeu, Dătătorul vieții, Cel Care a biruit moartea și poate să readucă la viață pe cineva dintre cei morți. Nu știm dacă femeia credea în nemurirea sufletului, dar foarte mulți dintre cei prezenți gândeau că moartea ar fi sfârșitul definitiv al vieții omului, momentul tragic al intrării în neființă. Iar aceasta nu trebuie să ne surprindă, deoarece, la evrei, exista o grupare religioasă, cea a saducheilor, care nu credea în nemurirea sufletului și viața veșnică, încât mare parte dintre evrei a putut fi influențată, în acest sens, de către membrii ei. Așa se face că oamenii trăiau într-o confuzie periculoasă cu privire la perspectiva vieții veșnice, iar Mântuitorul a dorit să le infirme acea credință, arătându-le că nu trebuie să se întristeze peste măsură sau, mai grav, să deznădăjduiască în fața morții, deoarece omul, care este alcătuit din suflet și trup, continuă să existe și dincolo. Și le-a oferit dovada: sufletul tânărului din Evanghelie se despărțise de trup, dar, prin puterea Lui dumnezeiască, s-a reunit cu trupul, iar cel înviat din morți a revenit la viața biologică”, a subliniat Arhiepiscopul Ciprian.

În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul l-a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul Răzvan-Valeriu Drăgoi, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, secția Teologie Pastorală.

Pentru osteneala depusă în realizarea lucrărilor de restaurare a lăcașului de rugăciune, preotul paroh Marcel Vișteanu și preotul coslujitor Constantin Oprea au primit rangul onorific de iconom stavrofor.