În contextul Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, la inițiativa Sectorului Cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în toate cele șapte protoierii din Eparhie, pe parcursul lunilor august și septembrie 2021, s-au săvârșit slujbe de pomenire la monumentele înălțate în cinstea eroilor neamului, precum și la mormintele sau construcțiile funerare dedicate unor personalități marcante ale parohiilor, ca semn al neuitării, recunoștinței și prețuirii față de înaintași. Totodată, au fost pomenite și personalitățile duhovnicești care își dorm somnul de veci în cimitirele parohiale și mănăstirești.

Astfel, în Cimitirul Dumbrava din municipiul Buzău sunt înmormântate mai multe personalități de seamă, dintre care menționăm câțiva clerici reprezentativi pentru urbea buzoiană: Provian Constantin (1884-1922) – preot, doctor în teologie și filosofie, profesor și director al Seminarului Teologic ,,Chesarie Episcopul” din Buzău; Constantinescu Ion (1903-1987) – doctor în Teologie în anul 1948, profesor la Seminarul din Buzău în anul 1946 și director al Școlii de cântăreți între anii 1949-1967; Vasile Sibiescu (1904-1989) – absolvent al Seminarului Teologic din Buzău, al Facultății de Teologie din București și al Facultății de Teologie din Strasbourg, profesor la Seminarul din Buzău între anii 1946-1957 și preot la Catedrala Episcopală; Antofie Radu (1904-1987) – preot, folclorist, traducător și publicist, absolvent al Seminarului din Buzău, al Facultății de Teologie din București, profesor de muzică la Seminar și dirijor al Coralei Catedralei Episcopale; Iorgu Constantinescu (1915-1980) – absolvent al Seminarului din Buzău și al Facultății de Teologie din București, spiritual și profesor la Seminarul buzoian; Cocora Gabriel (1917-1992) – preot, istoric, istoriograf, literar, publicist, absolvent al Seminarului din Buzău și al Facultății de Teologie din București, consilier și vicar la Episcopia Buzăului.

Printre personalitățile înmormântate în Cimitirul Municipal Râmnicu Sărat se numără Octavian Moșescu (1894-1982) – publicist,  editor,  memorialist, colecționar de artă și epigramist, de două ori primar al orașului Balcic din Bulgaria, având inițiativa organizării, în anul 1960, a Muzeului de Artă din Râmnicu Sărat, care astăzi îi poartă numele, și Gheorghe Lupescu (1824-1882) – reprezentant al țăranilor din fostul județ Râmnicu Sărat în Divanul ad-hoc din Țara Românească și ctitor al bisericii din Grădiștea.

O serie de personalități duhovnicești și culturale își dorm somnul de veci și în cimitirele unor parohii și mănăstiri din județul Vrancea, ca de exemplu: arhimandritul Zosima Târâlă (1889-1965), ale cărui rămășițe pământești sunt păstrate în osuarul Mănăstirii Rogozu; arhimandritul Paulin Lecca (1914-1998) – călugăr cărturar și scriitor, înmormântat în cimitirul Mănăstirii Rogozu; ieromonahul Evghenie Hulea (1906-1962), fost stareț al Mănăstirii Mușinoaiele, înmormântat la aceeași mănăstire; ieroschimonahul Clement Cucu – duhovnic al mănăstirilor Bogdana, Miclăușeni, Brazi și Sihastru, înmormântat la Mănăstirea Sihastru; Simion Mehedinți (1868-1962) – geograf, profesor la Universitatea din București, membru al Academiei Române, creatorul și organizatorul învățământului geografic modern în România, înmormântat în cimitirul Parohiei Soveja; Ioan Slavici (1848-1925) – scriitor, jurnalist și pedagog român, membru corespondent (din 1882) al Academiei Române, înmormântat în cimitirul Parohiei „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Panciu.

De asemenea, la nivelul Eparhiei Buzăului și Vrancei, au fost identificate cele mai îngrijite și mai bine organizate cimitire parohiale și mănăstirești, după cum urmează: Protoieria Buzău I – cimitirul administrat de parohiile „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și Mihaiu Viteazul din Buzău, precum și cimitirele parohiilor „Sfântul Apostol Andrei” – Buzău, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Buzău, Mărăcineni II, Potoceni și Gura Sărății; Protoieria Buzău II – cimitirele parohiilor Gârlași – Buzău, Scutelnici și Florica; Protoieria Pătârlagele – cimitirul filiei Ciuta din Parohia Bădila și cimitirele parohiilor Măgura și Pătârlagele II; Protoieria Râmnicu Sărat – cimitirele parohiilor Poșta-Topliceni, Luncași și Heliade Rădulescu; Protoieria Focșani I – cimitirele parohiilor Vidra, Dumbrăvița și Broșteni II; Protoieria Focșani II – cimitirul filiei Bordeștii de Jos din Parohia Tâmboiești și cimitirele parohiilor Gugești I, Lămotești și Tătăranu; Protoieria Panciu – cimitirul Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Panciu și cimitirele mănăstirilor Trotușanu și Mușinoaiele.